Blog Ein Prif Weithredwr | Addysg Oedolion Cymru
Dod o hyd i obaith yn yr argyfwng costau byw

Dod o hyd i obaith yn yr argyfwng costau byw

Mae’r argyfwng costau byw yn gafael. Mae biliau wedi codi’n aruthrol, ac mae pobl yn wynebu dewisiadau ynghylch bwyta neu gynhesu eu tai, er gwaethaf pa mor galed y maent yn gweithio. Mae hyd yn oed eitemau cyffredin pob dydd yn ymddangos allan o gyrraedd. Mae’n...
Camau bach, camau ystyrlon

Camau bach, camau ystyrlon

On the 1st March each year we take great pride in celebrating the life and achievements of Saint David, the patron Saint for Wales. His last words “Be joyful, keep the faith, and do the little things that you have heard and seen me do”. ‘Gwnewch y pethau bychain mewn...
Adfer ac adfywio addysg ar gyfer cenhedlaeth COVID-19

Adfer ac adfywio addysg ar gyfer cenhedlaeth COVID-19

Ar drydydd Diwrnod Rhyngwladol Addysg ar 24 Ionawr 2021, y thema fydd ‘Adfer ac Adfywio Addysg ar gyfer Cenhedlaeth Covid-19’. Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yng nghysgod pandemig Covid-19 a wnaeth arwain at darfu ar ddysgu yn fyd-eang ar raddfa na welwyd ei...
Nid yw pob anabledd yn weladwy

Nid yw pob anabledd yn weladwy

“Nid yw pob Anabledd yn Weladwy” – dyma thema Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl 2020 (3 Rhagfyr). Mae hyn yn ein hatgoffa ni o bwysigrwydd diddymu rhwystrau’r holl bobl sy’n byw gydag anableddau sydd ddim yn amlwg ar yr olwg gyntaf. Mae salwch meddwl, poen neu flinder...
Cynhwysiant – Herio Ein Rhagdybiaethau

Cynhwysiant – Herio Ein Rhagdybiaethau

  Mae cynhwysiant yn arwyddair i’n sefydliad – mae’n un o’r conglfeini sy’n sail i’n gwerthoedd a’n hegwyddorion. Mae gennym ni amrywiaeth helaeth o bolisïau cydraddoldeb ac amrywiaeth, ac mae’n dda fod fframweithiau o’r fath yn eu lle. Yn well fyth efallai,...
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es