Cyrsiau Cymunedol Yn Glanio | Addysg Oedolion Cymru

Dod o hyd i gwrs i chi

Cyrsiau Cymunedol

Mae ein cyrsiau cymunedol rhan-amser yn cynnig dysgu hyblyg ar-lein ac mewn ystafell ddosbarth yn eich cymuned leol .

community 1
Cyrsiau poblogaidd
Sgiliau Hanfodol ac ESOL
Ieithoedd
Celf, Crefft a Dylunio
Iechyd a Diogelwch
Sgiliau Digidol/ TG
Content for Tab 1
Essential-Skills-and-ESOL
Sgiliau Hanfodol ac ESOL

Gall sgiliau Saesneg a rhifedd achosi rhwystrau enfawr i gyflogaeth a gallant achosi anawsterau gartref ac yn y gwaith. Os ydych yn siaradwr Saesneg cynhenid neu'n newydd i'r iaith, gall ein cyrsiau ESOL a sgiliau Sylfaenol helpu i ddatblygu'ch rhifedd a'ch llythrennedd gan eich arfogi gyda'r sgiliau sydd eu hangen arnoch yn eich bywyd.

Languages
Ieithoedd

Os ydych yn dysgu am resymau gwaith neu bersonol, neu dim ond am hwyl, gallwn gynnig cyrsiau iaith ar lefelau gwahanol yn ôl eich angen a'ch gallu.

Art, Craft & Design
Celf, Crefft a Dylunio

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau celf, crefft a dylunio mewn lleoliadau cymunedol ledled Cymru.

Health & Safety
Iechyd a Diogelwch

Mae arferion Iechyd a Diogelwch yn hanfodol yn y gweithle. Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau sy'n eich galluogi i ddewis y cyrsiau iechyd a diogelwch mwyaf priodol ar gyfer eich gweithle.

Digital Skills IT
Sgiliau Digidol/ TG

Wrth i gwmnïau ddod yn fwy dibynnol ar gyfrifiaduron, ystyrir fod TG a llythrennedd cyfrifiadurol yn sgiliau pwysig i’w meddu. Cynllunnir ein cyfres o gyrsiau TG i helpu i ddatblygu'ch gwybodaeth a'ch sgiliau mewn TG a chyfrifiadura, gyda ffocws ar ddatblygu sgiliau sy'n gysylltiedig gyda’r byd gwaith.

Eich cefnogi bob cam o’r ffordd

Mae cael cymorth a chefnogaeth ar hyd y ffordd yn bwysig. Cymorth i Ddysgwyr yw ein ffocws, ac mae'n sicrhau bod eich holl anghenion yn cael eu diwallu a'ch cwestiynau'n cael eu hateb. Nid oes rhaid i chi fyth deimlo ar eich pen eich hun neu'n bryderus - byddwn yn eich cefnogi bob cam o'r ffordd.

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es