Cysylltwch â ni | Addysg Oedolion Cymru

Cysylltwch â ni

Ffôn
Rydym yn annog a chroesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a byddwn yn ymateb i'ch dewis iaith We encourage and welcome correspondence and phone calls in Welsh and will respond to your language choice

Unrhyw gwestiynau?
Peidiwch â phoeni – rydym ni ar gael i helpu!
Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin

Ein Swyddfeydd?

Dewiswch ardal

Selected:     Abertawe

Ffôn
Address

4ydd Llawr, Ty'r Dywysoges, Ffordd y Dywysoges, Abertawe, SA1 3LW

Selected:     Bangor

Ffôn
Cyfeiriad

Bryn Menai, Ffordd Caergybi, Bangor, LL57 2JA

Selected:     Caerdydd

Cyfeiriad

7, Iard y Cowper, Ffordd Curran, Caerdydd, CF10 5NB

Selected:     Glynebwy

Ffôn
Cyfeiriad

Ystafelloedd 110 a 112, Y Ganolfan Arloesi, Rhodfa’r Ŵyl, Glynebwy, NP23 8XA

Selected:     Cyffordd Llandudno

Ffôn
Cyfeiriad

Ystafelloedd 7 & 9, Canolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno, LL31 9XX

Selected:     Y Drenewydd

Ffôn
Cyfeiriad

Tŷ Dewi Sant, Ffordd Newydd, Y Drenewydd, Powys SY16 1RB

Selected:     Port Talbot

Cyfeiriad

Gweithdai Port Talbot, Heol Addison, Port Talbot, SA12 6HZ

Selected:     Ymholiadau Undebau Llafur

Ffôn

01495 369869 neu 07943 591083 (Glynebwy), neu 01248 363940 (Bangor)

Cyfeiriad

Ystafelloedd 110 a 112, Y Ganolfan Arloesi, Rhodfa’r Ŵyl, Glynebwy, NP23 8XA

neu

Bryn Menai, Ffordd Caergybi, Bangor, LL57 2JA

Selected:     Wrecsam

Ffôn
Cyfeiriad

33 Stryd y Brenin, Wrecsam, LL11 1HR

Gwnewch ymholiad

I gysylltu ag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales gyda’ch ymholiad, llenwch y ffurflen isod.

  Nôl i’r dudalen gartref
  message

  Angen unrhyw gymorth?

   - 
  Arabic
   - 
  ar
  Bengali
   - 
  bn
  German
   - 
  de
  English
   - 
  en
  French
   - 
  fr
  Hindi
   - 
  hi
  Indonesian
   - 
  id
  Portuguese
   - 
  pt
  Russian
   - 
  ru
  Spanish
   - 
  es