Aelodaeth | Addysg Oedolion Cymru

Aelodaeth

Mae Cynllun Aelodaeth Addysg Oedolion Cymru yn mynd trwy broses adolygu ar hyn o bryd. Rydym yn gweithio yn ddygn ar gynllun aelodau newydd a gwell, y bwriadir ei lansio yn gynnar yn 2024.  

Os ydych eisoes yn aelod, neu am ddod yn aelod ac angen rhagor o wybodaeth ar hyn o bryd, cysylltwch gyda Julie Roberts.

julie.roberts@addysgoedolion.cymru 

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es