Cyrsiau | Addysg Oedolion Cymru
Campaigning
ESOL
Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf ac yr hoffech ddysgu neu wella eich sgiliau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu, yna gallai cwrs ESOL fod yn addas i chi.
Organisational Minutes
Mathemateg a Saesneg Hyblyg

Ydych chi eisiau gwella eich sgiliau mathemateg neu Saesneg ond yn ei chael hi'n anodd ymrwymo i fynychu dosbarthiadau?
Os felly, efallai mai cwrs mathemateg a Saesneg hyblyg yw'r ateb.

Strategic Plan
Cyrsiau Prawf Diogel Saesneg
Rydym nawr yn cynnig cyrsiau ledled Cymru i’ch paratoi ar gyfer y Prawf Iaith Saesneg Diogel (SELT), sy’n ofynnol gan y Swyddfa Gartref i ddangos bod gennych y sgiliau iaith sydd eu hangen i wneud cais am naill ai Caniatâd Pellach i Aros, Caniatâd Amhenodol i Aros (ILR) neu Ddinasyddiaeth y DU.
Strategic Equality Plan Cyrsiau Addysgu a Dysgu

Er y byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi dysgwyr yn yr ystafell ddosbarth, bydd adegau pan fydd angen arweiniad arbenigol.
Rydym yn cynnig ystod lawn o gymwysterau mewn Addysgu, Dysgu a Datblygu a Chymorth Dysgu. Mae'r cymwysterau yn caniatáu dilyniant i ddod yn Athro, Hyfforddwr a Dilyswr Mewnol cymwys.

Reports and Finances
Gwaith Ieuenctid a Chymunedol

A oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda phobl ifanc 11 - 25 mlwydd oed?
Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau i’ch cynorthwyo i ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol i weithio fel gweithiwr ieuenctid yng Nghymru.

Strategic Equality Plan
SAMGI
A oes gennych ddiddordeb i roi cymorth i dyfu a datblygu'r gweithlu Gwaith Ieuenctid yng Nghymru?

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es