Gwaith Ieuenctid a Chymunedol | Addysg Oedolion Cymru

Mae ein cyrsiau wedi’u hachredu gan Agored Cymru a’u cymeradwyo gan Safonau Addysg a Hyfforddiant (ETS) Cymru a Lloegr.

Mae ein cyrsiau yn darparu’r cymwysterau gweithiwr cymorth sydd eu hangen i chi gofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg (CGA) Cymru er mwyn gallu cael cyflogaeth fel gweithiwr ieuenctid yng Nghymru. Mae ein cyrsiau yn cael eu cyflwyno ledled Cymru yn Gymraeg ac yn Saesneg.

 

Beth yw Gwaith Ieuenctid?

Mae gwaith ieuenctid yn waith gyda phobl ifanc 11-25 mlwydd oed er mwyn eu cynorthwyo yn ystod y cam yma o’u bywyd. Gall gweithiwr ieuenctid eu helpu i ddysgu amdanynt eu hunain, am eraill a’r gymdeithas. Gall hyn ddigwydd trwy gyfrwng gweithgareddau addysgol sy’n cyfuno mwynhad, her a dysgu. Mae gweithwyr ieuenctid yn ceisio hyrwyddo datblygiad personol a chymdeithasol pobl ifanc a’u galluogi i fod â llais, dylanwad a safle yn eu cymunedau a’r gymdeithas yn ei chyfanrwydd.

Safonau Gofynnol Cenedlaethol Gwaith Ieuenctid 2019 (Gweler dolen 3 isod)

 

adult learning wales

 

Sut allaf ddod yn Weithiwr Ieuenctid yng Nghymru?

Mae llwybr ar gael i gymhwyso fel gweithiwr ieuenctid yng Nghymru. Mae hyn yn cychwyn gyda Dyfarniad mewn Egwyddorion Gwaith Ieuenctid ar Lefel 2. Dyma’r cymhwyster rhagarweiniol a rhaid ei gwblhau cyn y Dystysgrif mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid ar Lefel 2 neu 3.

  Cymhwyster Lefel Ifaswm Oedran Cofrestraid CGA Cydnabyddiaeth JNC
1 Dyfarniad mewn Egwyddorion Gwaith Ieuenctid 2 16 oed Na Na
2 Tystysgrif mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid 2 16 oed Oes: Gweithiwr Cymorth Ieuenctid Cynorthwyol Oes: Gweithiwr Cymorth Ieuenctid Cynorthwyol
3 Tystysgrif mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid 3 18 oed Oes: Gweithiwr Cymorth Ieuenctid Oes: Gweithiwr Cymorth Ieuenctid
4 Diploma mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid 3 18 oed Oes: Gweithiwr Cymorth Ieuenctid Oes: Gweithiwr Cymorth Ieuenctid
5 Gradd BA Anrhydedd mewn Gwaith Ieuenctid a Chymuned 6 18 oed Oes: Gweithiwr Ieuenctid a Chymhwyster Proffesiynol Oes: Gweithiwr Ieuenctid a Chymhwyster Proffesiynol
6 Diploma Uwchraddedig / MA mewn Gwaith Ieuenctid a Chymuned 7 18 oed Oes: Gweithiwr Ieuenctid a Chymhwyster Proffesiynol Oes: Gweithiwr Ieuenctid a Chymhwyster Proffesiynol

(Gweler dolen 1 isod)

 

Sut all Addysg Oedolion Cymru fy helpu?

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn cynnig hyfforddiant a chymwysterau i gynorthwyo i ddatblygu eich sgiliau, gwybodaeth a gwerthoedd ym maes gwaith ieuenctid. Os ydych newydd gychwyn gweithio gyda phobl ifanc, neu’n dymuno datblygu eich arferion gwaith ieuenctid, gallwn eich helpu i gael y cymwysterau i gynorthwyo eich datblygiad proffesiynol.

Rydym yn cynnig cymwysterau ar gyfer Gweithwyr Cymorth Ieuenctid a Hyfforddiant Gwaith Ieuenctid Achrededig. Cynigir y rhain drwy Gorff Dyfarnu Agored Cymru, un o’r cyrff dyfarnu a gymeradwyir gan Safonau Addysg Hyfforddiant (ETS) Cymru. Cymeradwyir y Cymwysterau Gweithwyr Cymorth Ieuenctid gan Gyd-bwyllgor Negodi (JNC) Cymru a Lloegr

Ar ôl derbyn y cymhwyster Tystysgrif mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid ar lefel 2 neu 3, gallwch gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg yng Nghymru fel Gweithiwr Cymorth Ieuenctid Cynorthwyol (cymhwyster Lefel 2) neu Weithiwr Cymorth Ieuenctid (cymhwyster Lefel 3). Ar ôl cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg, byddwch yn gallu ymgeisio am swyddi gweithwyr cymorth ieuenctid/cynorthwyol yng Nghymru. (Gweler dolen 2 isod)

 

Arlwy Cyrsiau Gwaith Ieuenctid Addysg Oedolion Cymru

  • Award in Youth Work Principles Level 2, 11 credits
  • Dyfarniad mewn Egwyddorion Gwaith Ieuenctid, Lefel 2, 11 credyd
  • Tystysgrif mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid, Lefel 2 – 27 credyd (mae angen cwblhau’r Dyfarniad cyn y cwrs hwn)
  • Tystysgrif mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid, Lefel 3 – 28 credyd (mae angen cwblhau’r Dyfarniad cyn y cwrs hwn)
  • Diploma mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid, Lefel 3 – 35 credyd
  • Cyrsiau Byr Unigol mewn Datblygiad Proffesiynol Parhaus
  • Cynorthwyo Pobl Ifanc ag Anawsterau Iechyd Meddwl
  • Cynorthwyo Pobl Ifanc LHDT
 

Gweler isod ein dolen ymgeisio ar-lein am y cyrsiau a’r cymwysterau achrededig mewn Gwaith Ieuenctid a gynigir gennym.

Ffurflen Gais Cyrsiau Gwaith Ieuenctid 20-21
Er gwybodaeth, gall y dolenni hyn fod yn ddefnyddiol i ddeall gofynion cymwysterau’r Sector Gwaith Ieuenctid yng Nghymru.

1. Cymwysterau gofynnol
2. Cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg
3. Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Gwaith Ieuenctid 2019

Gweld yr holl gyrsiau gwaith ieuenctid a chymunedol

 

Cysylltwch a ni heddiw ar 03300 580845 neu gwaithieuenctid@addysgoedolion.cymru.

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es