Dysgu ysbrydoledig ledled Cymru | Addysg Oedolion Cymru

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales

Ni yw'r sefydliad cenedlaethol dysgu oedolion yn y gymuned yng Nghymru, sydd wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithgar a datblygu sgiliau. Rydym yn darparu dysg o’r ansawdd gorau ar draws Cymru gyfan, drwy ddull cydweithredol. Darparwn fynediad i addysg o ddysgu ar Lefel Cyn Mynediad i gymwysterau Lefel Pedwar.

Rydym yn credu mewn pobl

Beth bynnag fo eich oedran, mae dysgu yn hanfodol mewn bywyd. Credwn mewn darparu sgiliau a chymwysterau ychwanegol i oedolion sy’n ddysgwyr, a chynnig dysgu hygyrch er mwyn gwella eu bywydau. Rydym yn bodoli er eich budd chi, ac fe wnawn gydweithio i geisio addysgu rhywbeth newydd i chi.

Dysgu gweithredol ym mhob cwr o Gymru

Rydym yn sefydliad aelodaeth lle gall ein dysgwyr gyfrannu’n weithgar at y broses o gynllunio a threfnu eu dysgu. Mae ein dull o lywodraethu yn seiliedig ar gynrychiolwyr etholedig, gan gynnwys dysgwyr, a cheisiwn fod yn llais ar ran pob oedolyn sy’n dysgu yng Nghymru.

Darparu dysgu cynhwysol i chi

Cynnigiwn arlwy addysgol eang ag ymroddiad i fod yn gynhwysol, cynnig profiadau diwylliannol cyfoethog, cynnal iechyd a diogelwch a sicrhau cydraddoldeb. Y bwriad yw gwella cyfiawnder cymdeithasol a chyfranogiad cymunedau, ac rydym yn cynnig addysg a hyfforddiant gyda ffocws penodol iawn ar gyfer cyflogadwyedd, mentergarwch a datblygu sgiliau...dyma sut rydym yn wahanol.

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es