Swyddi | Addysg Oedolion Cymru

Ymunwch â'r tîm, dewch o hyd i'r swydd i chi!

Tiwtor Sgiliau GwnÏo

Lleoliad: Canolbarth a De Powys

£29.16 yr awr

Cytundeb

Amrywiol

Tiwtor Sgiliau GwnÏo

Lleoliad: Gwynedd, Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych

£29.16 yr awr

Cytundeb

Amrywiol

Tiwtor Llythrennedd Digidol

Lleoliad: Canolbarth a De Powys, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot

£29.16 yr awr

Cytundeb

Amrywiol

Tiwtor Llythrennedd Digidol

Lleoliad: Gwynedd a Ynys Môn

£29.16 yr awr

Cytundeb

Amrywiol

Tiwtor Crefft Siwgr ac Addurno Cacennau

Lleoliad: Gwynedd, Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych a Wrecsam

£29.16 yr awr

Cytundeb

Amrywiol

Tiwtor Sgiliau Bywyd (Addysg Bersonol a Chymdeithasol)

Lleoliad: Powys

£29.16 yr awr

Cytundeb

Amrywiol

Tiwtor Sgiliau Garddio / Garddwriaeth

Lleoliad: Canolbarth Powys

£29.16 yr awr

Cytundeb

Amrywiol

Tiwtor SSIE

Lleoliad: Gogledd Powys

£29.16 yr awr

Cytundeb

Amrywiol

Tiwtor Ysgrifennu Creadigol

Lleoliad: Powys, Castell-nedd Port Talbot

£29.16 yr awr

Cytundeb

Amrywiol

Tiwtor Celf a Chrefft

Lleoliad: Canolbarth a De Powys, Abertawe, Castell Nedd Port Talbot

£29.16 yr awr

Cytundeb

Amrywiol

Tiwtor Celf a Chrefft

Lleoliad: Gwynedd, Ynys Môn, Sir Ddinbych

£29.16 yr awr

Cytundeb

Amrywiol

Tiwtoriaid mewn amrywiaeth o bynciau

Lleoliad: Cymru Gyfan

£29.16 yr awr (yn cynnwys tal gwyliau)

Cytundeb

Amrywiol

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es