Tiwtoriaid mewn amrywiaeth o bynciau | Addysg Oedolion Cymru

Tiwtoriaid mewn amrywiaeth o bynciau

Tiwtoriaid mewn amrywiaeth o bynciau

Graddfa Gyflog £29.16 yr awr (yn cynnwys tal gwyliau)

Yn ogystal â phecyn buddion a gwyliau hael

Mae gennym gyfle gwych i diwtoriaid cymwys ymuno gyda sefydliad sy’n gweithio ledled Cymru, ac sydd wedi ymrwymo i wasanaethu poblogaeth oedolion Cymru gyda chyfleoedd ysbrydoledig sy’n newid bywyd.

Mae Addysg Oedolion Cymru yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sydd wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o’r ansawdd gorau, gan weithio ar y cyd gyda’i bartneriaid.

Sut i ymgeisio:
Nodwch nad yw CV yn dderbyniol, ymgeisiwch drwy gwblhau’r pecyn isod a’i ddychwelyd at
Recruitment@adultlearning.wales

Nid oes dyddiad cau ar gyfer y swyddi hyn.

Mae Addysg Oedolion Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a thyfu ei weithlu dwyieithog. Gellir cyflwyno ceisiadau am unrhyw swydd yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn y Saesneg.


 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es