Ymweliad dysgwyr ein ‘Hysgol Haf ESOL’ ag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau | Addysg Oedolion Cymru

Ymweliad dysgwyr ein ‘Hysgol Haf ESOL’ ag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

24-Awst-2021
Rhannu

Cafodd dysgwyr ein Hysgol Haf Rhanbarthau De Cymru a Chanolbarth Cymru amser gwych yn ystod eu gwibdaith i Amgueddfa’r Glannau yn Abertawe ym mis Awst. Cafodd dysgwyr a’u teuluoedd weithgaredd ‘trywydd teuluoedd’ i’w gwblhau; y nod oedd canfod yr holl wylanod cudd o amgylch yr amgueddfa. Fe wnaeth y dysgwyr hefyd fynychu digwyddiad ailgylchu, ac yno, fe wnaethant ail-ddylunio hen ddarnau o ddillad gan ddefnyddio paent, secwinau a ffabrigau wedi’u hailgylchu. Cawsant hyd yn oed gyfle i ddylunio eu bagiau siopa eu hunain i gludo eu creadigaethau creadigol ynddynt ac ailddefnyddio’r bagiau ar gyfer teithiau siopa yn y dyfodol!

Roedd dysgwyr sy’n geiswyr lloches ac yn ffoaduriaid yn credu fod y digwyddiad yn ffordd wych i ddysgu am uwchgylchu, ac fe wnaethant ychwanegu eu creadigrwydd at ffabrigau, a chymryd rhywbeth hen a dysgu sut i drwsio ac ail-greu rhywbeth newydd.