Aros yn Gysylltiedig | Addysg Oedolion Cymru

Aros yn Gysylltiedig

21-Ebrill-2021
Rhannu

Dechreuodd Pearl ai merch ddysgu mewn dosbarth oedd yn cael ei gynnal yn ysgol iau ei hwyrion. Roedd y cyrsiau byr a ddarparwyd yn gyfle iddi ddatblygu sgiliau newydd a chodi ymwybyddiaeth o ffyrdd i’w helpu i gyfathrebu a rhyngweithio’n fwy effeithiol gyda’i hwyrion. Nid oedd Pearl na’i merch wedi astudio o’r blaen ac roeddent yn bryderus am roi cynnig ar rywbeth newydd.

Dywedodd Pearl, “O ganlyniad i ddysgu ar-lein, mae fy nefnydd o fy ffôn a chyfrifiadur wedi gwella. Mae gweld fy ngrŵp ar y sgrin wedi bod yn wych! Mae ychydig o amser i ni ei neilltuo ar gyfer ein gweithgareddau wedi bod mor bwysig. Gallaf nawr weld golau ar ddiwedd y twnnel gyda brechiadau, sy’n gwneud i mi deimlo’n well. Rwy’n mwynhau fy nysgu ar-lein, er nad yw’r agwedd gymdeithasol yn hollol yr un peth. Rwy’n hapus i barhau fel hyn: i fod yn ddiogel a byddaf yn parhau i ddysgu ar-lein nes y gallwn ddychwelyd i’r dosbarth yn yr ysgol.”

[Enwebydd yn adlewyrchu,] “Mae Pearl wedi camu ymlaen o ddechrau ei gwers gyntaf un heb unrhyw brofiad dysgu blaenorol i gwblhau sawl cwrs. Mae hi wedi ffynnu gan fwynhau ei dysgu ac mae hyn yn cael effaith gadarnhaol ar eraill o’i chwmpas. Mae’n parhau i osod esiampl wych i aelodau ei theulu trwy gofleidio dysgu a pharhau gyda’i hastudiaethau. Mae wedi bod yn wirioneddol galonogol gweld y buddion y mae dysgu Pearl wedi’u cael sydd yn gymorth iddi ymgysylltu â’i theulu.”

Gan fod gan ei hwyrion anghenion dysgu lluosog, mae gan Pearl ddiddordeb mewn datblygu ei gwybodaeth a’i sgiliau; mae hi wedi dweud fod holl aelodau ei theulu wedi elwa o’i sgiliau dysgu a’i gwybodaeth ar y cyrsiau hyn. Mae Pearl bellach yn ddelfryd ymddwyn cadarnhaol i’w theulu ac mae’n eiriolwr dros roi cynnig ar bethau newydd a dysgu lle bynnag y bo modd.

Gwaith gwych Pearl, a phob lwc gyda’ch enwebiad Ysbrydoli gan bawb yn Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales.

I gael mwy o wybodaeth am ein cyrsiau, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es