Tiwtoriaid Cwnsela – Lefel 3 | Addysg Oedolion Cymru

Tiwtoriaid Cwnsela – Lefel 3

Tiwtoriaid Cwnsela – Lefel 3

Graddfa Gyflog £29.16 yr awr

Yn ogystal â phecyn buddion a gwyliau hael

Mae gennym gyfle gwych ar gyfer tiwtoriaid gymwysedig a medrus i gyflwyno cyrsiau Cwnsela CPCAB i ddysgwyr yn ardaloedd ar draws Cymru.  Byddwch yn cynllunio, paratoi a darparu cyrsiau a rhaglenni addysgu yn unol ag anghenion dysgwyr a phrosesau a gweithdrefnau ansawdd.   Rydym yn edrych am Diwtoriaid I gyflwyno cyrsiau Cwnsela ar lefel 2 a 3.  Gweler rhagor o wybodaeth am ofynion hanfodol y rôlau hyn ym manyleb bersonol o fewn y pecynnau cais.

Mae Addysg Oedolion Cymru yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sydd wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o’r ansawdd gorau, gan weithio ar y cyd gyda’i bartneriaid.

Os oes gennych y sgiliau cywir, ac eisiau gweithio mewn maes hynod werth chweil lle mae eich gweithredoedd yn gwneud gwahaniaeth i bobl ledled Cymru, yna byddem wrth ein bodd yn derbyn eich cais.

Os hoffech sgwrs anffurfiol neu i gael gwybod mwy am y rôl cysylltwch â Nicola Holmes, Cydlynydd Cwnsela ar Nicola.Holmes@adultlearning.wales.

Yr hyn y gallwn ei gynnig i chi

£29.16 yr awr
Oriau hyblyg
Cynllun Pensiwn Athrawon
Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Sut i wneud cais

Ymgeisiwch erbyn 9.00yb Dydd Llun 17eg Mehefin 2024 gan ddefnyddio’r ffurflen gais nodwch nad ydym yn derbyn CV. Ceir rhagor o fanylion am y rôl ynghyd â manyleb swydd a person yn y pecyn cais.

Mae Addysg Oedolion Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a thyfu ei weithlu dwyieithog ac amrywiol. Gellir cyflwyno ceisiadau am unrhyw swydd yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Mae safbwyntiau a phrofiadau amrywiol yn hanfodol i’n llwyddiant, ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o unrhyw gefndir sydd â’r profiad a’r sgiliau sydd eu hangen i gyflawni’r rôl hon.


 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es