Ysbrydoli! Enwebiadau Gwobr 2018 – Susan Wright | Addysg Oedolion Cymru

Ysbrydoli! Enwebiadau Gwobr 2018 – Susan Wright

11-Mai-2018
Rhannu

Ar ôl 10 mlynedd o iselder a threulio gormod o amser dan do, roedd Susan Wright yn teimlo ei bod yn amser iddi newid ei bywyd a dechrau cymysgu gydag eraill unwaith eto. 

Cafodd daflen gan Gymunedau yn Gyntaf am y gwahanol gyrsiau oedd ar gael yn lleol, ond oherwydd diffyg hyder a hunan-barch, roedd yn bryderus am gofrestru. Gwelodd fod cwrs crefft siwgr ar gael a phenderfynodd y byddai hwnnw’n un da i’w ddilyn o bosib, a chofrestrodd yn y diwedd. 

Dydi hi heb edrych yn ôl. Mae Susan wedi dysgu sgiliau newydd, mae ganddi fwy o hyder ac mae wedi cyfarfod llawer o bobl hyfryd. Dywedodd, ‘mae gen i gymaint mwy o hyder ac felly rydw i wedi cofrestru ar gyrsiau eraill, gan gynnwys ffeltio, cymorth cyntaf, iechyd a diogelwch, hylendid bwyd ac ymdopi â straen’. Hefyd mae Susan wedi symud i lefel uwch mewn crefft siwgr. 

Yn anffodus, yn 2017, cafodd ddiagnosis o ganser y gwddw, oedd yn sioc enfawr, ond doedd hi ddim am adael i hynny ei stopio. Cofrestrodd Susan ar ragor o gyrsiau cyn gynted ag y gallai ac mae’n teimlo bod cefnogaeth a charedigrwydd ei chyd-ddysgwyr wedi ei helpu i ymdopi. 

Mae’n glir o ganser yn awr ac yn dal ati i astudio, ac mae’n gobeithio dilyn y dosbarth Saesneg i oedolion er mwyn gallu helpu ei hwyrion gyda’u darllen a’u hysgrifennu. Meddai Susan, ‘mae fy nyddiau i nawr yn llawn heriau newydd cyffrous, prosiectau a ffrindiau newydd’. Meddai ei thiwtor, ‘mae Susan yn ysbrydoliaeth i ni i gyd gyda’i hagwedd bositif a’i phenderfyniad. I Susan, mae’r deg mis diwethaf wedi bod yn her, ond dydi hi byth yn cwyno ac mae bob amser yn annog eraill i lwyddo.’

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es