Ysbrydoli! Enwebiadau Gwobr 2018 – Mae Dorothy yn dal i ddysgu yn 85! | Addysg Oedolion Cymru

Ysbrydoli! Enwebiadau Gwobr 2018 – Mae Dorothy yn dal i ddysgu yn 85!

11-Mai-2018
Rhannu


Yn 85 oed, penderfynodd Dorothy Eiddona Selleck ddychwelyd at ddysgu er mwyn ei helpu i gyflawni ei nodau o gefnogi Sefydliad y Byd ar gyfer Addysg Plentyndod Cynnar (OMEP).

Cofrestrodd Dorothy ar gwrs power point gydag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales a’i rheswm oedd: ‘Rydw i’n rhoi sgyrsiau yn y Gymraeg ac yn Saesneg ar y newidiadau mewn plentyndod cynnar i addysgwyr yng Nghymru ac rydw i eisiau gallu cefnogi fy sgyrsiau.’ Fodd bynnag, nid dyma’r unig ddysgu a wnaeth hi. Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, aeth Dorothy ymlaen i wneud cwrs taenlenni Excel gan ei bod yn teimlo y byddai hynny’n help pellach i’w gwaith.

Mae Dorothy wedi teithio i bob cwr o’r byd gan ymweld ag UDA, Croatia, Tsieina, Chile a Mecsico a nawr mae’n defnyddio ei sgiliau TG newydd i ddatblygu cyflwyniadau i gynorthwyo gyda’i sgyrsiau ac i greu arolygon ar ddatblygu addysg plentyndod cynnar gan ddefnyddio excel. Yn ychwanegol at hyn, mae’n creu ei chyflwyniadau mewn Sbaeneg a Saesneg ac yn mynd i wersi Sbaeneg i’w helpu.  

Mae Dorothy wedi mwynhau ei dysgu ac mae’n falch gyda sut mae ei sgiliau digidol newydd wedi cefnogi ei gwaith gwirfoddol ac wedi cael effaith bositif ar ei bywyd.

Cyfeiriodd yr aelodau eraill yn ei dosbarth at ba mor rhyfeddol yw Dorothy fel person, gan ddweud ei bod yn ‘berson mor gryf yn teithio i bob cwr o’r byd yn ei hoedran hi yn rhoi sgyrsiau’. Dywedodd un arall yn syml, ‘mae hi’n berson mor dalentog’.

Fis Mehefin 2018, bydd Dorothy yn mynd i ddathliadau pen blwydd OMEP yn 70 oed ym Mhrifysgol Prague ac yno bydd ei sgiliau TG yn cael eu rhoi ar brawf oherwydd bydd yn rhoi cyflwyniad yn Saesneg, y Gymraeg a Sbaeneg ar y newidiadau ym myd addysg plant ifanc a hyfforddiant oedolion.

Mae Dorothy’n dangos bod dysgu’n gallu digwydd gydol oes a dim ots beth yw eich oedran a’ch amgylchiadau chi, gallwch gyflawni’r hyn rydych ei eisiau gyda digon o benderfyniad. 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es