Ysbrydoli! Enwebiadau Gwobr 2018 – Diane Jones | Addysg Oedolion Cymru

Ysbrydoli! Enwebiadau Gwobr 2018 – Diane Jones

11-Mai-2018
Rhannu

Fel hyfforddwr Microsoft, mae gan Diane Jones swydd dda a dyfodol diogel. Er hynny, ar ôl dioddef o gaethiwed ac iselder yn dilyn ysgariad sydyn, roedd Diane mewn lle tywyll iawn. 

Ar ôl sesiynau adfer, penderfynodd Diane ei bod eisiau rhoi rhywbeth yn ôl i eraill oedd yn dioddef o broblemau tebyg efallai. Daeth o hyd i gwrs Camddefnyddio sylweddau a chyflwyniad i gwnsela yn ei choleg lleol a gwnaeth gais a chael ei derbyn. 

Roedd y cwrs yn hynod fuddiol i Diane ac roedd yn gweld bod ei phrofiadau’n ei wneud yn ddiddorol iawn a’i bod yn gallu bod yn onest ac agored am yr hyn roedd wedi bod drwyddo. Symudodd Diane ymlaen i’r cwrs canolraddol oedd yn cynnwys galar, ac roedd hwn yn berthnasol eto gan ei bod wedi colli ei thad yn ifanc iawn. Ac nid dyma ddiwedd y dysgu. Enillodd Diane Dystysgrif Lefel 3 mewn Sgiliau Cwnsela ac wedyn Diploma Lefel 4 mewn Cwnsela Therapietig. 

Mae ffocws a phenderfyniad Diane yn golygu ei bod wedi cymhwyso fel Cwnselydd Therapiwtig a nawr mae wrthi’n sefydlu ei gwasanaeth cwnsela ei hun. Hefyd mae’n parhau i ddysgu gyda Thystysgrif Lefel 3 mewn Astudiaethau Hyfforddiant Bywyd. Mae Diane wedi trawsnewid ei bywyd ac wedi defnyddio ei phrofiadau ei hun i helpu ac ysbrydoli eraill. 

Yn ei geiriau ei hun, ‘ers dechrau ar y rhaglen astudio yma, rydw i wedi datblygu llawer o hyder yn fy ngallu ac o ran siarad am fy mhrofiadau ac rydw i’n teimlo y byddai’r empathi dwfn rydw i wedi’i gael yn dilyn fy salwch yn rhywbeth fyddai o fudd i eraill’.              

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es