Ysbrydoli! Enwebiadau Gwobr 2018 – Ashok Chopra | Addysg Oedolion Cymru

Ysbrydoli! Enwebiadau Gwobr 2018 – Ashok Chopra

11-Mai-2018
Rhannu

Ar ôl cael damwain car wnaeth ei anafu a newid ei fywyd, mae Ashok Chopra wedi defnyddio dysgu i newid cyfeiriad ei fywyd a datblygu gyrfa newydd. 

Achosodd y ddamwain ddifrod i’w goes dde ac mae wedi gorfod cael mwy na blwyddyn o therapi ac nid oedd posib iddo ddal ati yn ei broffesiwn. Roedd Ashok yn teimlo bod ei ddyfodol yn ansicr felly penderfynodd fynd i gwrs nos mewn sgiliau cwnsela. 

Ar ôl llwyddo yn y cyrsiau Sylfaenol a Chanolraddol, symudodd ymlaen i Dystysgrif Lefel 3 mewn Cwnsela ac wedyn ymlaen i Ddiploma Lefel 4 mewn Cwnsela Therapiwtig. Roedd hyn yn cynnwys llawer o oriau o astudio ar ei liwt ei hun ac ymatebodd yn dda, gan gwblhau’r cwrs i fod yn gwnselydd cymwys. 

Wedyn penderfynodd Ashok y byddai’n dal ati â’i siwrnai ddysgu a chofrestrodd gyda Phrifysgol Glyndŵr ar y cwrs Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol. I fodloni gofynion ei leoliad, ymunodd â’i gyn-diwtor ar nos Iau, gan ddechrau addysgu’r rhaglen ei hun. 

Dywed Ashok, ‘fe ddigwyddodd newid positif iawn. Mae’n anodd credu ’mod i’n addysgu’r cwrs wnaeth roi cychwyn i’r siwrnai yma i mi erbyn hyn, ac yn eistedd gyda fy nhiwtor a fy mentor fel rhan o’r tîm tiwtora’. Yng ngeiriau ei diwtor, ‘mae cyfraniad Ash wedi cael effaith enfawr ar ei ddysgwyr, cydweithwyr a datblygiad y ddarpariaeth Gwnsela. Fel cyn-ddysgwr mae’n gydymdeimladol ei ddull o weithio gyda’i ddysgwyr, gan gael y gorau allan ohonyn nhw’.

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es