Ymwybyddiaeth Ddiwylliannol SSIE, Gwyliau! | Addysg Oedolion Cymru

Ymwybyddiaeth Ddiwylliannol SSIE, Gwyliau!

18-Mawrth-2024
Rhannu

 

Cafodd CDC Abertawe, Sam Al-khanchi y pleser mawr o ymweld ag un o’n grwpiau rhan amser, Lefel 1 SSIE, i’w gwylio’n cyflwyno eu cyflwyniadau am wahanol wyliau a dathliadau. Bydd y cyflwyniadau hyn yn darparu tystiolaeth ar gyfer eu huned Agored cyfredol – ‘Ymwybyddiaeth Ddiwylliannol SSIE, Gwyliau.

Mae’r uned yn dysgu am wyliau o’r calendr Prydeinig, yn ogystal â manteisio ar y cyfle i ddysgu am y prif wyliau o wledydd cartref ei gilydd. Daw ein dysgwyr yn y dosbarth hwn o bob rhan o’r byd, gan gynnwys Honduras, Libanus, Irac, Ffrainc, Hong Kong, Wcráin, Uganda, yr Aifft a Phalestina.

Meddai’r tiwtor Nia, “Mae’r dysgwyr wedi gweithio’n galed iawn ar gynllunio a threfnu eu cyflwyniadau. Roeddent yn sicrhau bod eu cynulleidfa yn cael ei diddori trwy ddefnyddio ystod o dechnegau cyflwyno megis cymhorthion gweledol a oedd yn cynnwys ffotograffau, regalia, bwyd a sleidiau PowerPoint. Roeddent yn ymarfer iaith y corff a chyswllt llygaid hyderus ac yn sicrhau eu bod yn defnyddio cywair a chyflymder priodol. Maent yn grŵp hynod frwdfrydig – bob amser yn brydlon ac yn anaml yn absennol o’r dosbarth. Maent yn derbyn cyngor ac mae eu cefnogaeth i’w gilydd fel ffrindiau beirniadol wedi fy ngwneud yn falch iawn o fod yn Diwtor iddynt.

Mae’r cyflwyniadau gorffenedig o ansawdd uchel ac yn dangos faint o amser ac ymdrech y mae pob dysgwr yn ei roi i’r prosiect.”

Dywedodd Sam, CDC Abertawe, “Roedd yn gymaint o fraint i gael gwahoddiad i wylio’r cyflwyniadau. Dysgais i rywbeth newydd gan bob un ohonyn nhw! Roedd safon y gwaith yn anhygoel. Rwy’n falch iawn ohonyn nhw!”

Llongyfarchiadau i’n dysgwyr gwych!

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau!

Os hoffech ddarganfod mwy am SSIE, cliciwch yma: www.adultlearning.wales/cym/amdanom/cyrsiau/esol 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es