Ymwelodd ein dysgwyr yng Ngogledd Cymru ag Oriel Môn yn Llangefni! | Addysg Oedolion Cymru

Ymwelodd ein dysgwyr yng Ngogledd Cymru ag Oriel Môn yn Llangefni!

23-Tachwedd-2021
Rhannu

Mae ein dysgwyr ym Mangor wedi bod yn gweithio’n galed iawn yn creu ystod o weithiau celf dros yr ychydig wythnosau diwethaf dan arweiniad eu tiwtor Lisa Santana Hudson. Yn ystod y gwersi hyn, cafodd ein dysgwyr y cyfle i ddysgu a datblygu ystod o sgiliau creadigol, arbrofi â gwahanol gyfryngau celf a chynhyrchu gwaith i ymfalchïo ynddo.

Fe wnaeth ein Rheolwr Rhanbarthol yng Ngogledd Cymru, Sarah O’Connell Jones, ymweld â’r dosbarth yr wythnos hon ac fe wnaeth ansawdd y gwaith argraff dda iawn arni.

Dywedodd Sarah, “Roedd y grŵp o ddysgwyr wedi ymgolli yn llwyr yn eu gwaith yn creu darluniau pensil a ysbrydolwyd gan ystod o eitemau yn cynnwys plu a cherflun bychan o gi. Roedd y dysgwyr yn defnyddio chwyddwydrau i’w galluogi i gipio’r manylion lleiaf. Roedd ansawdd a manylder gwaith y dysgwyr yn wych, a dylent fod yn falch iawn. Roedd gan y dosbarth awyrgylch hyfryd o gynnes a chroesawgar hefyd.”

 

Hefyd, cafodd y grŵp gyfle i ymweld ag Oriel Môn yn Llangefni i weld arddangosfa Gwobr Lluniadu Kyffin Williams 2021. Fe aeth staff yr Oriel â dysgwyr i Oriel y Bobl i weld bywluniadau gan Charles Tunnicliffe, ac roedd hynny’n brofiad gwych.

Dywedodd ein tiwtor Lisa Santana Hudson, “Mae hi wedi bod yn bleser addysgu’r grŵp, ac edrychaf ymlaen at ddarparu rhagor o gyrsiau celf yn y flwyddyn newydd.”