Ymweliad Addysgol ar y cyd ein dysgwyr ESOL i Sŵ Caer! | Addysg Oedolion Cymru

Ymweliad Addysgol ar y cyd ein dysgwyr ESOL i Sŵ Caer!

12-Ebrill-2022
Rhannu

Ar ddydd Sadwrn 2il Ebrill, teithiodd 50 o ddysgwyr a staff Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales dros y ffin o Bowys i Swydd Gaer, ar gyfer ymweliad addysgol i Sŵ Caer. Braf oedd cael croesawu nifer o ddysgwyr newydd i’r Mudiad, drwy iddynt fynychu’r daith hon.

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi sefydlu partneriaeth waith agos yn ddiweddar gyda Gwasanaeth Ieuenctid Cyngor Sir Powys, a thrwy gymorth cyllid hael ‘Gaeaf Llawn Lles’ gan Lywodraeth Cymru, mae nifer o ddysgwyr sy’n gysylltiedig â’r Gwasanaeth Ieuenctid wedi elwa o’r ymweliad addysgol a ariannwyd yn llawn gyda’r Sŵ. Ymunodd y dysgwyr newydd hyn â nifer fawr o ddysgwyr cymunedol ESOL AOC|ALW o bob rhan o Ogledd Powys, ac roedd y daith yn llwyddiant ysgubol.

Cychwynnodd y dysgwyr o Fachynlleth gymylog am 8am, gan fynd drwy Drenewydd a’r Trallwng i gasglu mwy o ddysgwyr. Wrth i’r diwrnod fynd yn ei flaen, daeth yr haul allan. Yn y Sŵ, mwynhaodd y dysgwyr archwilio’r campws 14 erw, gweld yr anifeiliaid a dysgu am eu harferion gwastrodi a bwydo. Cerddwyd tua 7.5 milltir yn ystod y dydd, a dychwelodd y grŵp i Bowys am 7pm, gyda thraed blinedig iawn!

Ffurfiwyd cyfeillgarwch newydd rhwng y dysgwyr newydd a’r rhai presennol, a dywedodd staff y Gwasanaeth Ieuenctid ac Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales gymaint roedd y dysgwyr wedi mwynhau’r ymweliad, a faint roedd y ddau grŵp o ddysgwyr wedi elwa o gwrdd â phobl newydd, a meithrin eu hyder mewn lleoliad anghyfarwydd.

Edrychwn ymlaen yn fawr at weithio’n agos gyda’r Gwasanaeth Ieuenctid, yn y dyfodol. Cafodd pawb ddiwrnod allan gwych!

I weld mwy o luniau o’r diwrnod, cliciwch yma!

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es