Ymunwch â Ni yn Ein Fforymau Rhanbarthol ym mis Chwefror | Addysg Oedolion Cymru

Ymunwch â Ni yn Ein Fforymau Rhanbarthol ym mis Chwefror

28-Ionawr-2021
Rhannu

Join us at our Regional Forums!

Bydd ein cyfarfodydd Fforwm Rhanbarthol nesaf yn cael eu cynnal rhwng 22 a 25 Chwefror 2021, lle anogir dysgwyr sy'n aelodau i ymuno a dweud eu dweud! Bydd gan gyfarfodydd mis Chwefror thema iechyd a lles a byddem wrth ein bodd yn clywed sut mae dysgwyr ac aelodau'n teimlo am eu profiadau dysgu gyda ni ac unrhyw ddysgu cadarnhaol sydd wedi helpu gyda eu hiechyd a'u lles.

Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal ar-lein gan ddefnyddio Microsoft Teams.

Mae gan ein dysgwyr fynediad am ddim i Microsoft Teams ac apiau Office eraill; i ddefnyddio'r rhain, dim ond www.office.com sydd ei angen ar ddysgwyr i ddefnyddio eu gallu cyfeiriad e-bost Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales. I gofrestru ar gyfer digwyddiad perthnasol y Fforwm Rhanbarthol, dylai dysgwyr gofrestru yn gyntaf. Os oes angen unrhyw help gyda hyn ar unrhyw ddysgwr, gellir gofyn am gefnogaeth yma.

Mae'r agenda ar gyfer y cyfarfodydd fel a ganlyn: -

  1. Croeso i’r cyfarfod a chyflwyniad gan ein Uwch Dîm Rheoli.
  2. Diweddariad ar hynt a chynnydd y Grŵp Mudiad Gwirfoddol
  3. Cewch glywed gan eich timau rhanbarthol - datblygiadau rhanbarthol ac uchafbwyntiau gan eich Rheolwr Rhanbarthol
  4. Adborth gan ein Cyngor – bydd eich cynrychiolydd rhanbarthol yn cynnig adborth ynghylch materion yn deillio o waith a chofnodion y Cyngor (ein corff llywodraethu – ar gael ar y wefan
  5. Trafod cynigion neu gynigion ar gyfer Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB) 2020/21. Gall aelodau'r fforwm hefyd rannu meddyliau am unrhyw gynnig y gallai dysgwyr fod eisiau ei gyflwyno i'n Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol sydd ar ddod (gallwn hefyd ddarparu arweiniad ar sut i wneud hyn)
  6. Diweddariad etholiad / cadarnhad cynrychiolwyr rhanbarthol newydd (fforymau Gogledd Orllewin a Gogledd Ddwyrain yn unig)
  7. Siaradwch â ni! Rhannwch eich meddyliau a'ch profiadau o ddysgu gyda ni
  8. 'A pheth arall. . . ' - Dywedwch wrthym am unrhyw beth arall yr hoffech ei godi gyda ni.
  9. Gweithgaredd Dewisol - Cymryd rhan mewn sesiwn ymwybyddiaeth iechyd meddwl 30 munud gan gynnwys gweithgareddau cefnogol ar gyfer cloi i lawr.

Rydym yn edrych ymlaen at gwrdd â'n dysgwyr yn fuan! Gweler yma am ragor o fanylion - cofrestrwch heddiw!

 

 

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es