WEA YMCA CC Cymru yn ennill Gwobr Wythnos Codio Genedlaethol 2016 | Addysg Oedolion Cymru

WEA YMCA CC Cymru yn ennill Gwobr Wythnos Codio Genedlaethol 2016

2-Mawrth-2016
Rhannu

Cafodd enillwyr Gwobrau’r Wythnos Godio Genedlaethol eu cyhoeddi heddiw a chafodd 39 o ysgolion, llyfrgelloedd, canolfannau, busnesau ac unigolion gydnabyddiaeth am helpu oedolion mewn cymunedau ledled Prydain i ddysgu sgiliau digidol hollbwysig.

Yn y seremoni, cafodd WEA YMCA CC Cymru gydnabyddiaeth am ei gyfraniad at y digwyddiad oedd wythnos, gan ennill Gwobr Cymru.

Yn ystod Wythnos Godio Genedlaethol 2015, cyfranogodd miloedd o bobl mewn digwyddiadau ledled y wlad, yn cynnwys gweithdai codio i ddechreuwyr a sesiynau blasu ar-lein am ddim. Dywedodd Richard Rolfe, cyd-sylfaenydd yr Wythnos Godio Genedlaethol, “Rwyf i wrth fy modd ein bod ni wedi gallu cydnabod cymaint o lwyddiannau. Mae’r Wythnos Godio Genedlaethol yn dibynnu ar wirfoddolwyr i ysbrydoli eraill i ddysgu sgiliau digidol, felly rwy’n falch iawn ein bod ni’n gallu cydnabod cymaint o’u llwyddiannau trwy gyfrwng y gwobrau.

“Mae cymaint o bwyslais ar blant yn dysgu sut i godio, ac mae llawer o oedolion yn teimlo eu bod wedi methu’r chwyldro digidol, a dyna pam mae’n hanfodol fod sefydliadau megis WEA YMCA CC Cymru yn parhau i gefnogi eu cymuned leol trwy gyfranogi yn yr Wythnos Godio Genedlaethol. Mae’r wobr hon yn gydnabyddiaeth haeddiannol iawn o’u hymdrechion ac edrychaf ymlaen at weithio gyda nhw i barhau i bontio’r bwlch mewn sgiliau digidol yn ystod 2016!”

Dywedodd Prif Weithredwr WEA YMCA CC Cymru, Mark Isherwood, “Mae ennill Gwobr Cymru yr Wythnos Godio Genedlaethol yn dystiolaeth o’r gwaith caled a wneir gan ein timau. Mae’r wythnos godio genedlaethol yn fenter wych, ac edrychwn ymlaen at ddatblygu hyn yn y dyfodol er budd oedolion sy’n dysgu yng Nghymru.

Bydd yr Wythnos Godio Genedlaethol, y digwyddiad wythnos sy’n cynnig cipolwg i oedolion ar y diwydiannau digidol, yn dychwelyd am y trydydd tro yn 2016. Trefnir digwyddiadau ar hyd a lled y wlad, a bydd y digwyddiad yn rhoi cyfle i oedolion ddysgu sut i ysgrifennu cod cyfrifiadurol, ac efallai agor y drws at yrfa newydd.

Cynhelir yr Wythnos Godio Genedlaethol rhwng 19 a 25 Medi. Gall oedolion gyfranogi mewn sesiynau hyfforddiant rhag ac am ddim ble byddan nhw’n dysgu am elfennau codio gyda dechreuwyr eraill sydd ag ychydig iawn neu ddim gwybodaeth flaenorol.  
Bydd Wythnos Godio Genedlaethol 2016 yn cychwyn ar 19 Medi. Cyhoeddir manylion sut i gyfranogi ar wefan ac ar Twitter.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es