Torri Trwy’r Rhwystrau | Addysg Oedolion Cymru

Torri Trwy’r Rhwystrau

3-Hydref-2022
Rhannu

Thema Wythnos Ymwybyddiaeth Dyslecsia 2022 yw ‘Torri Trwy’r Rhwystrau’. Yn Addysg Oedolion Cymru mae gennym gyfle unigryw i chwalu rhwystrau profiadau negyddol mewn addysg i ddysgwyr â dyslecsia.

Trwy ddarparu addysgu hygyrch a chynhwysol gallwn sicrhau bod y dysgwyr hyn yn gallu cael mynediad at ddysgu a datblygu strategaethau er mwyn iddynt fedru cyflawni eu potensial llawn. O’r cyswllt cychwynnol trwy ein gwefan, mae dysgwyr â dyslecsia yn cael eu cefnogi gan feddalwedd hygyrchedd ‘Recite Me’, sydd ag ystod o swyddogaethau i alluogi dysgwyr i addasu’r wefan i’w gwneud yn haws iddynt. Mae hyn yn cynnwys newid lliw, ffont neu hyd yn oed iaith y wefan. Neu gellir cael y testun wedi ei ddarllen yn uchel o’r sgrin.

Mae ein tiwtoriaid i gyd wedi derbyn pecyn darpariaeth dysgu cyffredinol sy’n cynnwys ‘Reading pens’ a throshaenau lliw i helpu dysgwyr â dyslecsia. Mae dysgwyr yn gallu defnyddio meddalwedd a thechnoleg sy’n eu cefnogi i gwblhau asesiadau. Bydd pob swyddfa cyn bo hir yn derbyn pecyn adnoddau gall tiwtoriaid eu defnyddio i gefnogi dysgwyr gyda dyslecsia.

Mae Addysg Oedolion Cymru yn parhau i oresgyn rhwystrau i ddysgwyr â dyslecsia trwy hyfforddi aelod o staff dyslecsia arbenigol, fydd yn gallu cynnig cyngor a chefnogaeth i diwtoriaid.

Os hoffech ddarganfod mwy am yr Wythnos Ymwybyddiaeth Dyslecsia, neu fynychu un o’r gweminarau rhad ac am ddim, cliciwch yma.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ddyslecsia, neu am unrhyw ddarpariaeth ADY arall yn AOC, cysylltwch gyda’r Gwasanaethau Dysgwyr LearnerServices@adultlearning.wales 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es