Straeon Newyddion Da – Symud i Amgylchedd Rhithwir – Ein Cwrs Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant | Addysg Oedolion Cymru

Straeon Newyddion Da – Symud i Amgylchedd Rhithwir – Ein Cwrs Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant

11-Mai-2020
Rhannu

O ganlyniad i’n penderfyniad i gynnig darpariaeth ar-lein yn ystod argyfwng presennol Covid-19, mae ein Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant yn defnyddio model dysgu cyfunol sy’n cynnwys ein platfform dysgu Moodle yn ogystal â Microsoft Teams.

Diolch i ymdrechion gwych ein Swyddog Cyflawni’r Cwricwlwm, Laura Jones, a’n Tiwtor, Sam Emmett, mae tiwtor a dysgwyr ein cwrs Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant yn Wrecsam yn arloeswyr go iawn, yn cyfranogi yn y cwrs cyntaf o’r fath i ni ei gynnig!

Dyma sylwadau Laura ynghylch y dull newydd o gynnig y cwrs: “Byddai ein cwrs Dyfarniad Addysg a Hyfforddiant yn cael ei gynnal yn Wrecsam fel arfer, ac mae’n mynd rhagddo’n dda iawn ar-lein. Gall yr holl ddysgwyr gysylltu gan ddefnyddio Microsoft Teams, ac eithrio un dysgwr, ac mae’n debyg fod hyn yn deillio o anawsterau â chyfrifiadur. Felly, i gynorthwyo i sicrhau y gall ein holl ddysgwyr gyfranogi, rydym ni’n rhoi benthyg gliniadur i helpu i ddatrys yr anawsterau hynny! Byddwn ni’n cynnal sesiwn un ag un gyda nhw i sicrhau fod pawb wedi gwneud yr un cynnydd.”

Mae’r dysgwyr wedi ymateb yn ffafriol iawn i’r dull hwn o ddysgwyr, ac mae’r tiwtor Sam Emmett yn cyfuno ei sgiliau i ddefnyddio adnoddau ar-lein a chynorthwyo dysgwyr, ac mae’r cyfuniad o’r ddau yn llwyddiannus.

Yn ôl Sam, “Cafodd dysgwyr lawer iawn o gymorth gennym ni cyn i’r cwrs gychwyn i sicrhau fod eu hanghenion dysgu yn cael eu diwallu, ac roedd hynny hefyd yn ddull o fagu eu hyder i gyfranogi yn y cwrs trwy gyfrwng model dysgu cyfunol.

“Mae’r cwrs hwn yn rhoi cyfle i ddatblygu sgiliau ac ennill cymhwyster i addysgu ym maes addysg oedolion, ac mae hynny hefyd yn datblygu eu hyder i ddefnyddio adnoddau addysgu a dysgu ar-lein. Bydd hyn yn ychwanegu gwerth ychwanegol go iawn at y cwrs, a bydd y dysgwyr yn gallu defnyddio eu sgiliau newydd yn eu gweithleoedd a’u cymunedau.”

Llongyfarchiadau i’n harloeswyr yn Wrecsam! Heb os, bydd eraill ledled Cymru yn dilyn eich camre rhithwir yn fuan iawn! Daliwch ati â’r gwaith da.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ennill cymhwyster Dyfarniad Addysg a Hyfforddiant, cysylltwch â ni heddiw! Chwiliwch arlwy ein cyrsiau neu e-bostiwch info@adultlearning.wales i gael rhagor o fanylion.

Os oes gennych chi stori i’w rhannu, rhowch wybod i ni. Siaradwch â ni trwy eich hoff sianel cyfryngau cymdeithasol Twitter, Facebook neu Instagram – dewch o hyd i ni gan ddefnyddio ein henw handlen cyfryngau cymdeithasol “alwcymru”. Gallwch hefyd anfon e-bost i info@adultlearning.wales

 

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es