Straeon Newyddion Da – O safbwynt y Dysgwr – Lesley | Addysg Oedolion Cymru

Straeon Newyddion Da – O safbwynt y Dysgwr – Lesley

4-Mai-2020
Rhannu

Pan gyflwynir ‘problem’ iddynt mae ein dysgwyr bob amser yn ymateb i’r her! Gan gydnabod eraill yn yr amser hwn o angen, penderfynodd grŵp yn Amlwch wneud rhywbeth i helpu. Dyma eu stori hyd yn hyn fel yr adroddwyd gan ein dysgwr clytwaith, Lesley.

“Pan roddwyd y canllawiau i bobl mewn grwpiau bregus hunan-ynysu, roedd yn amlwg i rai, yn enwedig y rhai heb gefnogaeth deuluol, y byddai hyn yn peri problemau penodol o ran byw o ddydd i ddydd.

“Cyfarfu grŵp o 4 ohonom ac o ganlyniad lansiwyd Seiriol Good Turn Scheme, gan gydlynu dros 100 o wirfoddolwyr i ddosbarthu meddyginiaeth siopa a phresgripsiwn i drigolion lleol sy’n hunan-ynysu. Mae gwirfoddolwyr hefyd yn danfon prydau bwyd a ddarperir gan westy lleol, cerdded cŵn, gyrru llythyrau post, ac mae rhai yn darparu cyswllt ffôn rheolaidd i’r bobl sydd yn hunan-ynysu neu yn bryderus. Rwyf wedi bod yn un o 3 thriniwr galwadau ar gyfer y cynllun, gan ateb y ffôn rhwng 8.00yb a 6.00yh, cymryd ceisiadau am help a dyrannu gwirfoddolwyr i ‘droadau da’.

“Mae rhai o’r straeon ar y ffôn yn anodd eu clywed ac mae wedi bod yn rhyddhad ar ddiwedd y dydd, i ymlacio trwy dreulio amser yn gwnïo, gan ddefnyddio sgiliau a ddatblygwyd drwy’r cwrs clytwaith yn Amlwch rydw i wedi bod yn ei ddilyn . ”

Oddiwrth bawb yma i Lesley, ac eraill fel Lesley, dywedwn ‘Diolch’ mawr. Mae angen y gwaith rydych chi’n ei wneud ac mae ein cymunedau’n ddiolchgar iawn. Daliwch ati gyda’r gwaith gwych!

Os oes gennych chi stori i’w rhannu, rhowch wybod i ni. Siaradwch â ni trwy eich hoff sianel cyfryngau cymdeithasol Twitter, Facebook neu Instagram – dewch o hyd i ni gan ddefnyddio ein henw handlen cyfryngau cymdeithasol “alwcymru”. Gallwch hefyd anfon e-bost i info@adultlearning.wales

 

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es