Straeon Newyddion Da – Gall pobl o bob oedran ddysgu ar-lein | Addysg Oedolion Cymru

Straeon Newyddion Da – Gall pobl o bob oedran ddysgu ar-lein

25-Mehefin-2020
Rhannu

Age Cymru

Mae ein tiwtor Pauline Lacey wedi bod yn gweithio’n galed yn datblygu hyder dysgwyr ac yn cynorthwyo dysgwyr i symud ar-lein i barhau i ddysgu yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud.

Mae nifer o heriau yn gysylltiedig â dysgu ar-lein, ac mae diffyg hyder ac anfodlonrwydd ynghylch hynny ymhlith yr heriau pennaf. Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn cydweithio â llawer o bartneriaid ledled Cymru; i ddysgwyr llythrennedd digidol Age Cymru, mae dysgu ar-lein yn brofiad newydd i lawer ohonynt, ond yn ôl ein tiwtor Pauline Lacey, ni ddylai hynny beri pryder.

“Mae dysgu yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud yn pwysleisio potensial cynnal gweithgarwch ar-lein. Rwy’n sicr fod llawer ohonom ni wedi cadw mewn cysylltiad â’n teulu a’n ffrindiau trwy gyfrwng e-byst neu alwadau fideo, ac efallai ein bod ni hyd yn oed wedi defnyddio gwasanaeth ar-lein gan archfarchnad i archebu bwyd i’w gludo i’n cartrefi. Byddem ni’n gwneud llawer o’r pethau hyn wyneb yn wyneb fel arfer, ond mae’r rhyngrwyd yn diwallu’r angen ac mae dysgu yn debyg i raddau helaeth iawn.”

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn cynnig amrywiaeth o bosibiliadau ar gyfer cynnal dosbarth ar-lein, yn cynnwys Microsoft Teams a Vscene. Er eu bod yn debyg, mae pob un yn cynnig dulliau sydd ychydig yn wahanol, ac mae hynny felly yn cynnig rhywfaint o hyblygrwydd i ddysgwyr ac i diwtoriaid.

Yn ôl Pauline, mae ei grŵp o ddysgwyr wedi defnyddio Vscene yn llwyddiannus, ac maent yn brysur yn cynllunio at weithgareddau tymor 1. Ychwanegodd Pauline, “Wrth gwrs, mae hyder yn allweddol pan gyflwynir unrhyw beth newydd. Rydym ni’n cynnig cymorth i’n holl ddysgwyr, boed yn ifanc neu’n hen, i’r rhai sydd newydd gychwyn defnyddio cyfrifiaduron a’r rhyngrwyd ac i’r sawl sy’n gyfarwydd â’r math hwn o beth.”

Dywed un ddysgwraig a oedd yn betrusgar iawn i ddechrau ei bod hi “wedi mentro rhoi cynnig arni o’r diwedd”. Nid oes ganddi hi’r teclyn sy’n ofynnol, felly bydd gliniadur i’w fenthyca yn cael ei hanfon ati hi, ac ymhen dim, bydd hi’n barod i weithio ar-lein! Gan gyfeirio at y ddysgwraig hon, dywedodd Pauline, “Mae hi’n edrych ymlaen yn arw at weld ei ffrindiau a’i thiwtor, oherwydd, yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf, mae hi wedi gallu clywed eu lleisiau yn unig!”

Fe wnaf i ofyn i Pauline a all hi gael llun o’r ddysgwraig ar-lein pan fydd hi wedi cychwyn cyfranogi!

Llongyfarchiadau i Pauline a’i dysgwyr – yn sicr yn ein tyb ni, dim ond megis dechrau y mae eu taith ar-lein. . .

This course is a great example of us working in partnership. To work with us, talk to us today!
Info@adultlearning.wales / 03300 580845

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales working in partnership across Wales.

 

 

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es