Straeon Newyddion Da – Dysgwyr yn dysgu o fewn eu terfynau! | Addysg Oedolion Cymru

Straeon Newyddion Da – Dysgwyr yn dysgu o fewn eu terfynau!

8-Mai-2020
Rhannu

Yn aml iawn, gall dysgu ehangu ein gorwelion a mynd tu hwnt i’r hyn oedd yn bosibl yn ein barn ni ar un adeg. Ond beth ddylech chi ei wneud os ydych chi’n gwarchod eich hun ac yn methu mynd tu hwnt i’ch terfynau? Mae ein dosbarth Ffotograffiaeth Ddigidol yn Wrecsam wedi bod yn datblygu eu sgiliau creadigol ac yn cynnal iechyd a llesiant ar yr un pryd.

Mae’r awyr agored yn cynnig gwledd go iawn i’r sawl sy’n dymuno cofnodi profiadau mewn picseli. Gall cerdded yng nghefn gwlad gynnig digonedd o ysbrydoliaeth i’r sawl sydd â chamera o amgylch eu gwddf. Dyna fyddai dysgwyr ein cwrs ffotograffiaeth ddigidol yn ei wneud fel arfer. . . ond nid yn ystod y cyfnod o gyfyngiadau symud.

Yn ôl Mick Sgraggs, y tiwtor: “Mae ein cwrs yn cynnwys llawer o gyfleoedd i dynnu lluniau o’n hamgylchoedd, ac rydym ni’n ffodus iawn fod gennym ni olygfeydd godidog yn ein hardal leol. Fodd bynnag, mae fy ngrŵp o ddysgwyr yn cynnwys unigolion sy’n gwarchod eu hunain neu’n hunan-ynysu, felly nid oedd y syniad o grwydro cefn gwlad yn ddewis iddynt hwy.”

Ychwanega Mick, “Fe wnaeth y tywydd heulog diweddar ein gwahodd ni i fynd allan, ac fe wnaeth y gerddi sydd wedi cynnig ystafelloedd ychwanegol i ni hefyd gynnig y golygfeydd delfrydol i dynnu lluniau ohonynt!

“Fel rhan o un o’r tasgau, fe wnaeth y dysgwyr baratoi i dynnu llun statig, ac yna, cydosodwyd sawl llun, i’w dangos mewn gwahanol rannau o’u gardd neu eu tŷ gwydr! Fe wnaeth hyn greu’r ddelwedd o lawer o ddysgwyr mewn un lle, ond wrth gwrs, dim ond un dysgwr oedd yno.”

Dywedodd Mick, “Cafodd yr holl ddysgwyr amser gwych – ni chafodd eu creadigrwydd ei drechu gan gyfyngiadau eu terfynau ffisegol!”

Llongyfarchiadau i Mick a’r dysgwyr am lwyddo i dynnu lluniau perffaith ar waethaf y cyfyngiadau symud!

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu rhagor am ffotograffiaeth ddigidol a’i phosibiliadau diddiwedd, beth am fwrw golwg ar ein cyrsiau? Ac os hoffech chi rannu stori, cysylltwch â ni.

Siaradwch â ni trwy eich hoff sianel cyfryngau cymdeithasol Twitter, Facebook neu Instagram – dewch o hyd i ni gan ddefnyddio ein henw handlen cyfryngau cymdeithasol “alwcymru”. Gallwch hefyd anfon e-bost i info@adultlearning.wales

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es