Sgiliau gwnïo ar gyfer achos teilwng! | Addysg Oedolion Cymru

Sgiliau gwnïo ar gyfer achos teilwng!

20-Mehefin-2023
Rhannu

Mae’n grwpiau gwnïo yn y Rhyl, Llangollen a Wrecsam wedi bod yn dysgu sgiliau gwnïo newydd gyda’u tiwtor, Mary Parry, ac wrthi yn gwneud ffrogiau a thrywsusau cwta ar gyfer yr elusen ‘Dress a Girl Around the World’. Mae ein dysgwyr wedi dysgu sut i gydosod patrwm, torri ffabrig a dilyn y patrwm i greu’r dilledyn gorffenedig i safon uchel. Caiff yr eitemau newydd hyn eu hanfon at blant sy’n byw mewn tlodi mewn gwledydd fel Uganda, Zimbabwe, Ghana, Cameroon, Nigeria, Gambia a Syria. Mae ein dysgwyr wedi mwynhau gallu cefnogi’r achos gwych hwn!

Ers dechrau’r cyrsiau ym mis Medi, mae’r grwpiau wedi dysgu llawer o dechnegau newydd ac wedi cynhyrchu amrywiaeth o eitemau megis bagiau, pyrsiau a gorchuddion clustogau.

Dywedodd ein tiwtor, Mary “Mae’n wych gweld y cynnydd maent wedi’i wneud wrth ddefnyddio’r peiriannau ar gyfer gwahanol dechnegau, a sut maent yn rhoi’r sgiliau hynny ar waith i roi gorffeniad proffesiynol i’w heitemau.”

Gwnaeth rhai o’n dysgwyr unedau achrededig gydag Agored Cymru, gan ennill tystysgrifau am eu sgiliau gwnïo.

… Dyma beth oedd gan ein dysgwyr i’w ddweud!

“Mae dosbarth gwnïo AOC wedi bod yn brofiad gwych i mi. Mae’n gymaint o bleser gwneud pethau o’r newydd, gweld dillad hardd yn datblygu o edau a ffabrig a chefnogaeth athrawes wych. Mae wedi helpu fy iechyd meddwl a lles. Roeddwn wrth fy modd yn gwneud y ffrogiau ar gyfer yr elusen ‘Dress a Girl’. Mae’n hyfryd gweld y llawenydd ar wynebau’r plant sy’n derbyn y dillad.” Dysgwr, KM

“Rwyf wedi gwneud defnydd da o’r sgiliau a ddysgais, ac mae wedi fy ngalluogi i fod yn rhan o brosiect mor deilwng â ‘Dress a Girl Around the World’. Dysgwr, AR

“Rwyf wedi dal yr ‘haint gwnïo’ nawr! Bendith ar y merched a’r bechgyn. Maent yn edrych yn hyfryd yn eu ffrogiau a’u trywsusau cwta.” Dysgwr, VH

“Mae’r dosbarthiadau wedi rhoi llawer o hyder i mi wneud prosiectau gan ddefnyddio’r technegau rydym wedi’u dysgu.” Dysgwr, LP

“Mae wedi bod yn ddiddorol dysgu sut i wnïo ffrog. Ni allaf gredu fy mod wedi gwneud un – am sgil wych i’w ddysgu!” Dysgwr, SL

“Wedi mwynhau gwneud y ffrog a dysgu sgiliau newydd – erioed wedi gwneud un o’r blaen ac rwyf mor hapus! Diolch yn fawr i Addysg Oedolion Cymru a Mary ein tiwtor” Dysgwr, JJ

“Mae wedi bod yn brofiad pleserus, wrth ddefnyddio ffabrigau lliwgar a chysylltu gyda diwylliannau eraill” Dysgwr, S

“Mwynheais y cwrs yn fawr. Teimlaf yn falch ar ôl cyflawni rhywbeth a chynhyrchu ffrog.” Dysgwr, RR

“Rwyf wir wedi magu hyder, gan ddysgu sut i wnïo o batrwm, ynghyd a sgiliau a thechnegau gwahanol. Mae’n fraint gwneud y ffrog. Mae’r teimlad o roi yn ôl yn rhoi gwir ymdeimlad o bwrpas i mi.” Dysgwr, KW

Trefnwyd y cyrsiau gan ein Cydlynwyr Datblygu’r Cwricwlwm, Jane Watkins a Laura Jones.

Dywed Jane, “Mae wedi bod yn werth chweil gweld sut mae’r cyrsiau hyn wedi datblygu. Rydym wedi buddsoddi mewn peiriannau gwnïo ac offer arall ar gyfer y cyrsiau, ac mae’n wych gweld eitemau o ansawdd uchel yn cael eu cynhyrchu.”

Diolch yn fawr iawn i’n partneriaid ar draws Sir Ddinbych a Wrecsam sydd wedi helpu i wneud y cyrsiau hyn yn llwyddiannus – Hamdden Sir Ddinbych, Canolfan Merched Gogledd Cymru, Hwb Pengwern, Sir Ddinbych yn Gweithio, Y Groes Goch, Canolfan Adnoddau Hightown, Canolfan Adnoddau Llai.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau!

I ddarganfod mwy am gyrsiau gwnïo a chyrsiau creadigol eraill ewch i www.adultlearning.wales/cym/cyrsiau 

I ddarganfod mwy am yr elusen ewch i: www.facebook.com/DressagirlaroundtheWorldUK/

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es