Seminar Lles Ariannol gyda Talia Loderick, Hyfforddwr Arian | Addysg Oedolion Cymru

Seminar Lles Ariannol gyda Talia Loderick, Hyfforddwr Arian

9-Tachwedd-2023
Rhannu

Talia Loderick Headshot

 

Seminar Lles Ariannol gyda Talia Loderick, Hyfforddwr Arian – Sgwrs Lles Ariannol y Nadolig… O banig i baratoi: Sut i leddfu straen gwario’r Nadolig a dechrau’r flwyddyn newydd heb boendod ariannol ar ôl yr ŵyl

Gall cael sgyrsiau am arian ymddangos yn lletchwith. Gall deimlo fel pwnc tabŵ, ond nid oes angen i hyn fod. I gyd-fynd gyda’n “Wythnos Siarad am Arian” hoffem eich gwahodd i sesiwn unigryw gyda Talia Loderick – Hyfforddwr Arian/guru ariannol ddydd Mercher 15fed Tachwedd o 5.00pm tan 6.00pm.

Ynghyd ag ymrwymiadau ariannol o ddydd i ddydd, rydym yn gwybod gall y Nadolig fod yn ergyd ariannol fawr i lawer, gyda sbri gwariant munud olaf ar anrhegion, bwyd, addurniadau a digwyddiadau Nadolig ac ati. Gall cynllunio fod yn allweddol, ac nid yw’n rhy hwyr i wneud cynllun, er bod y Nadolig ond ychydig wythnosau i ffwrdd.

Gyda chefnogaeth Talia bydd yn rhoi golwg ymarferol ar yr hyn gallwch ei wneud i leddfu rhywfaint o bwysedd y Nadolig. Bydd Talia yn edrych ar:

  • Beth yw lles ariannol a pham ei fod yn bwysig
  • Meddwl yn fawr: Llunio cynllun gwario ystyriol
  • Bod yn ymarferol: Sut i gyllidebu ar gyfer y diwrnod mawr a ble i chwilio am fargeinion
  • Pryd a ble i geisio cymorth ariannol
  • Y flwyddyn i ddod: Adeiladu eich pot cynilo

Gwybodaeth: Mae Talia Loderick yn Hyfforddwr Arian, wedi’i lleoli yng Nghaerdydd.

Mae Talia yn cynnig hyfforddiant un-i-un sydd wedi’i gynllunio i helpu pobl i ddeall a rheoli eu hymddygiad gydag arian, fel y gallent roi’r gorau i boeni am arian a dechrau sicrhau bod ganddynt ddigon i fyw’n dda – nawr ac yn y dyfodol. Mae Talia hefyd yn cyflwyno sesiynau lles ariannol ar gyfer timau, sefydliadau a grwpiau o bobl hyfryd fel cymuned Addysg Oedolion Cymru oblegid, nid ydym byth wedi gorffen dysgu, nac ydym? Ewch i: talialoderick.co.uk.

I gofrestru ar gyfer y ddolen Zoom ewch i:

https://adultlearning-wales.zoom.us/webinar/register/WN_QdV6ZVh5QyO1HuvsaPZwnw#/registration

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es