Safbwynt dysgwr am ein cwrs Iaith Gymraeg a Diwylliant Cymru! | Addysg Oedolion Cymru

Safbwynt dysgwr am ein cwrs Iaith Gymraeg a Diwylliant Cymru!

15-Chwefror-2022
Rhannu

Mae ein dysgwr Karon Andrews yn dweud wrthym pam ymunodd ar ein cwrs Iaith Gymraeg a Diwylliant Cymru, beth ddysgodd a sut mae wedi bod o fudd iddi. . .

Dywedodd Karon, “Gwelais y cwrs ar yr Iaith Gymraeg a Diwylliant Cymru yn cael ei hysbysebu ar wefan Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales – mae gen i ddiddordeb yn yr iaith a diwylliant a hanes Cymru, felly roedd gweld y cwrs yn cael ei hysbysebu yn hwb i mi! Dwi’n dysgu siarad Cymraeg ar hyn o bryd felly roeddwn yn meddwl y byddai gwneud cwrs oedd yn edrych ar hanes yr iaith Gymraeg yn berthnasol ac yn ddiddorol. Fe astudiais hanes Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth dros ddeng mlynedd ar hugain yn ôl, ac roeddwn wrth fy modd yn ailymweld ac yn ail-gofio rhai o feysydd hanes Cymru a astudiais fel rhan o’m gradd.

Mwynheais bob agwedd o’r cwrs. Roedd yr esboniad o darddiad yr iaith Gymraeg, ei chysylltiadau gyda Lladin a’r modd y Seisnigeiddwyd yr iaith dros amser yn hynod o ddiddorol. Roedd y disgrifiad a’r esboniad o Frad y Llyfrau Gleision a’r effaith ar yr iaith Gymraeg yn agwedd diddorol iawn o’r cwrs.

Dangosodd ein tiwtor, Mr James Berry, gyfoeth o wybodaeth, synnwyr digrifwch a brwdfrydedd mawr yn ystod y cwrs a gwnaeth hyn fy mhrofiad dysgu yn ddiddorol ac yn hwyl!”

Dywedodd y tiwtor, James Berry “Crëwyd y cwrs gyda’r bwriad o roi cyd-destun o gyfeiriadau hanesyddol a diwylliannol i ddysgwyr Cymraeg. Rwy’n falch iawn y cafodd Karon bleser o’r cwrs a’i fod yn fuddiol iddi wrth ddysgu’r iaith.”

Ychwanega Karon, “Yn ddiweddar, rwyf wedi gwneud ffrindiau gyda theulu o Tsieina, ac maent wedi bod yn garedig yn rhannu cipolwg ar ddiwylliant Mandarin a Tsieineaidd gyda fy ngŵr a minnau. Rwyf eisiau gwneud rhywbeth tebyg iddynt o gwmpas Dydd Gŵyl Dewi yn seiliedig ar roi cipolwg ar ddiwylliant Cymru a’r iaith Gymraeg. Mae’r cwrs diweddar gydag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi rhoi cyfoeth o wybodaeth y gallaf nawr ei rannu gyda fy ffrindiau!

Byddwn yn bendant yn y dyfodol yn ystyried gwneud cwrs arall manylach a hirach yn seiliedig ar ddiwylliant, iaith a hanes Cymru.”

Hoffem longyfarch Karon ar gwblhau ei chwrs a diolch iddi am ei hadborth! Edrychwn ymlaen at ei chroesawu yn ôl ar gwrs arall yn y dyfodol!

Os hoffech ddysgu am yr iaith Gymraeg a diwylliant Cymru, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es