Rydym yn yr Eisteddfod! (Llanrwst 3-10fed o Awst) | Addysg Oedolion Cymru

Rydym yn yr Eisteddfod! (Llanrwst 3-10fed o Awst)

29-Gorffennaf-2019
Rhannu

Unwaith eto mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, Y Coleg Cymunedol Cenedlaethol ar y Maes yn yr Eisteddfod Genedlaethol, a gynhelir eleni o 3 – 10 Awst yn Llanrwst.

Dewch draw a dweud, ‘Helo!’ yn ein stondin C12, lle byddwch yn dod o hyd i fanylion ein cyrsiau, ymgyrchoedd, aelodaeth a digwyddiadau.

Byddwn yn mynd ati i recriwtio tiwtoriaid ar gyfer ein darpariaeth cyfrwng Cymraeg, gan ddathlu cyflawniadau ein dysgwyr. hyrwyddo ein haelodaeth ac ymgyrchu dros ddyfodol Addysg Oedolion yng Nghymru a’r DU.

Rhwng 12.30 a 1.30yp, dydd Sadwrn 10fed o Awst bydd digwyddiad yn Pabell y Cymdeithasau 2 i ddathlu gwaith arloesol addysgwyr y WEA Mary a Silyn Roberts ac i drafod dyfodol Dysgu Oedolion yng nghyd-destun Cymru a’r Oedolion Ymgyrch Addysg 100. Bydd lluniaeth ar gael yn ein stondin ar ôl y digwyddiad, felly os hoffech chi ymuno â ni, cadarnhewch eich presenoldeb trwy anfon e-bost at info@adultlearning.wales – mae mwy o fanylion ar gael trwy oedolion.cymru/events a thrwy facebook.com/alwcymru

O, ac os nad ydych chi eto wedi cael eich tocyn Eisteddfod, beth am ymuno â’n raffl am ddim? Yn syml, anfonwch e-bost at info@adultlearning.wales erbyn 1 Awst gan nodi eich enw a’ch cyfeiriad post a byddwn yn rhoi eich enw yn yr het – pob lwc a gobeithiwn eich gweld chi ar y Maes!

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es