Pryderon Coronafirws | Addysg Oedolion Cymru

Pryderon Coronafirws

5-Mawrth-2020
Rhannu

 

Yn seiliedig ar ddatganiad gan Sefydliad Iechyd y Byd fod hwn yn argyfwng iechyd cyhoeddus o bryder rhyngwladol, codwyd y risg o'r Coronafirws o isel i gymedrol gan y Prif Swyddogion Meddygol y DU.

Mae hon yn sefyllfa sy'n datblygu'n gyflym lle mae gwybodaeth yn cael ei chasglu a'i hasesu'n ddyddiol gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth y DU.

Mae adnoddau ar gael i'n dysgwyr, a thiwtoriaid a staff cymorth sy'n cael eu diweddaru yn ôl yr angen. Mae'r rhain wedi'u cynllunio i lywio a helpu i sicrhau bod pob mesur yn cael ei gymryd i leihau lledaeniad y firws trwy gydol ein dosbarthiadau a thu hwnt.

Dywedodd Rheolwr Adnoddau Dynol Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, “Fel sefydliad rydym yn monitro’r sefyllfa’n agos ac yn dilyn cyngor yn seiliedig ar ganllawiau swyddogol a ddarperir gan y Llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.”

“Rydym yn sylweddoli y bydd hyn yn codi pryderon i’n dysgwyr a’n staff. Gofynnwn i'r holl staff a dysgwyr fod yn wyliadwrus a chadw at y cyngor amddiffyn ac atal haint a roddir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru."

“Os oes gan unrhyw un o'n dysgwyr unrhyw bryderon, cyfeiriwch y rhain i'r swyddfa ranbarthol briodol. Dylai staff siarad â'u rheolwr llinell neu gysylltu â'r tîm AD."

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch Coronavfirws cadwch at y cyngor a roddwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru neu ffoniwch NHS Direct Wales ar 0845 46 47 neu 111 Cymru os yw ar gael yn eich ardal chi.

 

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es