Plas Tan y Bwlch yn Croesawu Dysgwyr Coleg Harlech | Addysg Oedolion Cymru

Plas Tan y Bwlch yn Croesawu Dysgwyr Coleg Harlech

2-Mai-2018
Rhannu

Ar ôl i Goleg Harlech gau yn ddiweddar, bydd y cyrsiau a oedd yn cael eu cynnal yn flaenorol yn y coleg yn cael eu darparu gerllaw ym Mhlas Tan y Bwlch.


Mae Plas Tan y Bwlch, sydd â golygfa hyfryd dros gwm ac afon Dwyryd yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri, yn darparu lleoliad ardderchog ar gyfer dysgu.

Bydd Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn parhau i ddarparu cyrsiau Sgiliau Astudio Pellach (Lefel 2) a Mynediad at Ddiplomâu Addysg Uwch (Lefel 3) ym Mhlas Tan y Bwlch.

Wrth siarad am y newid lleoliad, dywedodd Michelle Kerswell, Rheolwr Rhanbarthol Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales: “Rydym ni’n falch o allu parhau i ddarparu addysg yn ardal Harlech. Mae’r dysgwyr yn mwynhau’r cyfleusterau ardderchog sydd ar gael, ac rydym ni wrthi’n recriwtio ar gyfer mis Medi 2018.”

Ychwanegodd Andrew Oughton, Pennaeth Busnes Plas Tan y Bwlch: “Rydym ni’n falch o groesawu Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales a’u myfyrwyr i Blas Tan y Bwlch. Mae’r myfyrwyr wedi ymgartrefu’n dda ac yn gweld bod y cyfleusterau’n gweddu i dysgu.”

I gael trafodaeth anffurfiol a mwy o wybodaeth am gyrsiau, ffoniwch Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales ar 01492 536693.I gael mwy o fanylion am gyrsiau newydd Plas Tan y Blwch, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es