Perfformiodd ein dysgwyr dawnus o Gelfyddydau Cymunedol Emerge yng Ngŵyl Caergybi 2022! | Addysg Oedolion Cymru

Perfformiodd ein dysgwyr dawnus o Gelfyddydau Cymunedol Emerge yng Ngŵyl Caergybi 2022!

9-Awst-2022
Rhannu

Perfformiodd ein dysgwyr dawnus o Gelfyddydau Cymunedol Emerge yng Ngŵyl Caergybi 2022, ac mae Anna Davies o Gelfyddydau Cymunedol Emerge yn rhannu’r digwyddiad gyda ni. . .

Dywed Anna, “Daeth y pandemig a’r cyfnod clo ag ansicrwydd, unigedd a llawer o broblemau iechyd meddwl i lawer ohonom. I wneud ein gorau i frwydro yn erbyn hyn, buom yn gweithio i gefnogi ein dysgwyr i ddefnyddio Zoom a dysgu ar-lein. Gwnaethom greu cyrsiau a fyddai’n ein galluogi i ddod at ein gilydd, parhau i ddysgu a chael hwyl mewn cyfnod ansicr.

Dwy flynedd a hanner yn ôl, yn ystod y cyfyngiadau symud gofynnwyd i ni ddechrau cynnal sesiynau yng Nghanolfan Byron yng Nghaergybi ac rydym yn parhau i gyflwyno’r cwrs ar-lein yma wrth i ni ddod allan o’r pandemig. Rydym yn cyfarfod yn wythnosol i gyflwyno sesiynau Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio ar-lein. Rydym yn cael llawer o hwyl, yn dysgu sgiliau newydd mewn arwyddo Makaton, drama, canu a chwarae offerynnau, ac er nad oedden ni wedi cwrdd ein gilydd o’r blaen, drwy gyfrwng Zoom rydym wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd.

Mae Natalie Harper, sy’n hwyluso ein sesiynau Zoom yng Nghanolfan Byron, wedi trefnu gŵyl ar gyfer Gwasanaethau Dydd Ynys Môn fel rhan o Ŵyl Caergybi 2022. Gwahoddwyd ein dysgwyr o Sir y Fflint – ‘Sound Express’, grŵp o gerddorion sy’n profi gwahaniaethau dysgu, i chwarae ac arddangos eu gwaith.

Gan berfformio set 40 munud o ganeuon gan gynnwys y rhai a ysgrifennwyd gan y band yn ystod y cyfnod clo, eto drwy Zoom, syfrdanodd y band gynulleidfa’r ŵyl. Daeth y cyfle hwn i bawb o Ganolfan Byron a ‘Sound Express’ (dysgwyr Sir y Fflint) at ei gilydd. Gwnaethom gwrdd â’n dysgwyr o Ganolfan Byron am y tro cyntaf yn y cnawd, ac roedd yn eithaf emosiynol. Dywedodd pawb pa mor dal yr oedd pobl yn ymddangos mewn bywyd go iawn a chwerthin pan sylweddolom mai dim ond delweddau bach iawn o’n gilydd a welsom ar sgrin y cyfrifiadur!

Dywedodd Natalie o Ganolfan Byron, “Mae’n wych gwneud rhywbeth mewn bywyd go iawn gyda’n gilydd, i ddathlu’r berthynas gadarnhaol hon sydd wedi datblygu o’r pandemig.”
Dywedodd Natalie hefyd pa mor dda roeddem wedi dod i adnabod ein gilydd, er nad oeddem erioed wedi cyfarfod mewn person tan y gig.

Dywedodd Jess, dysgwr o Ganolfan Byron, “Rwyf mor gyffrous i gwrdd â Jamie a phawb yn iawn, alla i ddim credu’r peth! Dwi mor gyffrous.”
Dywedodd Aaron o ‘Sound Express’(dysgwr o Sir y Fflint) oedd yn eithaf pryderus am berfformio cyn y sioe, “Roedd hwnna yn anhygoel…. dwi’n methu aros i wneud mwy o gigs!”

Dywedodd Ryan hefyd o ‘Sound Express’, “Mae’n wych cwrdd â phobl newydd ac mae pawb yn cael amser gwych, rydw i wedi cael diwrnod gorau fy mywyd”

Dywedodd Millie o ‘Sound Express’, “Mae mor gyffrous i fod yn rhan o ŵyl, mae’n Gerddoriaeth ac mae’n gwneud i mi deimlo’n fyw!”

Ymunodd rhieni, gofalwyr a theuluoedd hefyd ynghyd a Maer Caergybi, a llawer o bobl yn y gynulleidfa enfawr yn dweud pa mor anhygoel oedd ‘Sound Express’ yn ystod eu set.

Dywedodd y Maer, “Mae’r ŵyl hon yn dangos fod yn rhaid i ni barhau i ddatblygu ein sgiliau y tu hwnt i’r pandemig, yn enwedig y sgiliau TG hynny mae pobl wedi’u datblygu, gan y gall pobl gyfathrebu dros bellteroedd eang a chynllunio’r digwyddiadau anhygoel hyn, am ddiwrnod gwych.”

Cawsom cymaint o hwyl i gyd gyda’n gilydd ar y diwrnod, yn dawnsio ac yn ymarfer ein symudiadau mewn sefyllfa go iawn! Cymaint o wenu a dathlu. Byddwn yn parhau i gyflwyno ein dysgu ar-lein ar Ynys Môn ac yn gobeithio bod yn rhan o ddigwyddiad arall yn ôl yng Nghaergybi yn fuan!”

Hoffem ddymuno llongyfarchiadau enfawr i’n dysgwyr gwych, ac edrychwn ymlaen at weld beth fyddant yn ei wneud nesaf!

Cliciwch ar y dolenni isod i ddarganfod mwy am Gelfyddydau Cymunedol Emerge!

www.emerge.org.uk 
www.facebook.com/emergecommunityarts 
www.instagram.com/emergecommunityarts 
www.twitter.com/EmergeCommunity 

https://localgiving.org/charity/emergecommunityarts/project/lockdowncovid19response/ 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es