Ni Allwn Gerdded ar ein Pen ein Hunain – Wythnos Ffoaduriaid 2021 | Addysg Oedolion Cymru

Ni Allwn Gerdded ar ein Pen ein Hunain – Wythnos Ffoaduriaid 2021

23-Mehefin-2021
Rhannu


Eleni, thema Wythnos Ffoaduriaid 2021 yw ‘Ni Allwn Gerdded ar ein Pen ein Hunain’ (‘We Cannot Walk Alone'), sydd wedi'i ysbrydoli gan ddyfyniad o araith eiconig Martin Luther King 'Mae gen i freuddwyd' lle mae'n egluro bod y frwydr dros hawliau a pharch yn trosesgyn ethnigrwydd ac yn gofyn i ni wneud hynny drwy ystyried ein cydgysylltiad.

Mae rhai ffoaduriaid yn dod i’r DU fel ceiswyr lloches cyn ennill statws ffoadur. Yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol diwethaf, cynigiodd Jayne Ireland Rheolwr Rhanbarthol y De-ddwyrain y dylid creu cronfa gymorth y gallai ceiswyr lloches elwa ohoni, ac fe gafodd ei gymeradwyo gan y CCB. Dywedodd Jayne, “Mae ceiswyr lloches yn un o'r grwpiau mwyaf ymylol sydd ar gyrion ein cymdeithas yng Nghymru. O ganlyniad i’r cyfyngiadau a osodir ar geiswyr lloches, nid ydynt yn gallu derbyn arian cyhoeddus. Er y gall ceiswyr lloches gael mynediad at weithgareddau addysgol, ni allant gael gafael ar unrhyw gyllid i gefnogi eu dysgu, megis costau teithio, gofal plant ac ati. Gobeithiwn y byddwn, trwy greu'r gronfa hon, yn gallu helpu gyda'r anghenion hyn."

I ddathlu Wythnos Ffoaduriaid (sy'n ymestyn y dathliadau i fis Gorffennaf), mae ein dysgwyr wedi bod yn trafod ac yn ysgrifennu eu breuddwydion yn eu Clybiau Sgwrs gyda'r tiwtoriaid Yasmin Rehman ac Angharad James. Dywed Amy Binnell, CDO ar gyfer y Prosiect Camau at Lwyddiant ac Integreiddio," Yn ystod Wythnos Ffoaduriaid gofynnodd y tiwtoriaid i'r dysgwyr yn y Clybiau Sgwrs gyflawni'r Weithred Syml o Gael Sgwrs. Mae Gweithred Syml yn weithredoedd bob dydd y gall pob un ohonom eu gwneud i sefyll gyda ffoaduriaid a gwneud cysylltiadau newydd yn ein cymunedau. Ysgrifennodd y dysgwyr eu gobeithion a'u breuddwydion ar gyfer y dyfodol a rhannu'r rhain gyda'r grŵp. Ysbrydolwyd hyn gan thema Wythnos Ffoaduriaid ‘Ni Allwn Gerdded ar ein Pen ein Hunain’, o araith Martin Luther King, ‘Mae gen i freuddwyd’.”

Hoffem estyn ein llongyfarchiadau i Amy a'i dysgwyr am weithio mor galed a chodi ymwybyddiaeth o Wythnos Ffoaduriaid.

Cliciwch yma i fynd i'n grŵp Facebook AMIF i weld rhai gweithgareddau’r Wythnos Ffoaduriaid - rhaglen o weithgareddau celfyddydol, diwylliannol ac addysgol ledled y DU i ddathlu cyfraniad ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn y DU ac i feithrin cysylltiadau rhwng cymunedau; gall pawb gymryd rhan trwy drefnu neu gymryd rhan mewn digwyddiad neu weithgaredd.


I gael mwy o wybodaeth am Wythnos Ffoaduriaid, ewch i www.refugeeweek.org


Ariennir y prosiect hwn yn rhannol gan Gronfa Integreiddio Ceiswyr Lloches a Mudo’r Undeb Ewropeaidd. Yn sicrhau fod rheoli llifoedd mudo yn fwy effeithlon ledled yr Undeb Ewropeaidd.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es