Mae Shabnam Brookbank yn rhannu ei thaith i mewn a thrwy addysg oedolion yn nigwyddiad Canmlwyddiant Raymond Williams heddiw. | Addysg Oedolion Cymru

Mae Shabnam Brookbank yn rhannu ei thaith i mewn a thrwy addysg oedolion yn nigwyddiad Canmlwyddiant Raymond Williams heddiw.

5-Gorffennaf-2021
Rhannu


Heddiw oedd canmlwyddiant dathlu geni Raymond Williams, gan dynnu sylw at ei gyfraniad i addysg oedolion yng Nghymru a thu hwnt. Talwyd teyrnged i’w waith trwy gynnal digwyddiad lle buom yn trafod y ffyrdd y mae addysg yn cyfrannu at gymdeithas.

Cawsom y pleser o groesawu pedwar siaradwr gwadd, ac roedd un ohonynt yn un o’n dysgwyr ysbrydoledig, Shabnam Brookbank. Siaradodd Shabnam am ei thaith i gyrraedd Cymru a’r siwrnai trwy addysg a sut mae wedi grymuso a’i helpu i integreiddio i mewn i gymdeithas, sut mae ei phrofiad wedi newid ei phersbectif a sut mae hi eisiau helpu ffoaduriaid eraill i integreiddio yn y DU.

Meddai Shabnam, “Roedd Raymond Williams yn credu mewn addysg at bwrpas a gwerthoedd cymdeithasol ac rwyf yn teimlo fy mod yn enghraifft go iawn ohonynt. Mae addysg wedi rhoi pwrpas a gwerth i mi a nawr rydw i’n helpu eraill i roi’r pwrpas a’r gwerth iddyn nhw.”

“Dwi wir yn teimlo bod yr addysg rydw i wedi’i chael wedi fy newid er gwell. Rwyf wedi dysgu sgiliau newydd, ond yn bwysicach fyth, rydw i wedi dysgu sut mae addysg yn wahanol a sut mae’n gweithio yng Nghymru. Rwyf hefyd wedi dysgu am gymdeithas a diwylliant Cymru sydd wedi ei gwneud hi’n haws i mi ddod yn rhan o’r gymuned rwy’n byw ynddi.”

Hoffem rannu ein diolch i Shabnam a’i llongyfarch ar gyflawni ei nodau.

I ddod o hyd i gwrs a chychwyn ar eich taith ddysgu heddiw, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es