Mae Sgiliau Hanfodol mewn Mathemateg a Saesneg wedi helpu ein dysgwr Kathleen Smith i gyflawni’r cam nesaf ar ei thaith i fod yn Gynorthwyydd Addysgu | Addysg Oedolion Cymru

Mae Sgiliau Hanfodol mewn Mathemateg a Saesneg wedi helpu ein dysgwr Kathleen Smith i gyflawni’r cam nesaf ar ei thaith i fod yn Gynorthwyydd Addysgu

24-Awst-2023
Rhannu

Drwy beidio â meddu’r cymwysterau iaith Saesneg a rhifedd perthnasol, gall cyfleoedd cyflogaeth y dyfodol neu ddilyniant gyrfa ymddangos yn frawychus. Efallai eich bod yn bwriadu ailhyfforddi neu ymuno gdya chwrs sy’n gofyn am TGAU mewn Mathemateg a/neu Saesneg, neu’r cyfwerth ar y pwynt mynediad. Ceir rhwystrau i symud ymlaen ar adeg rydych yn bwriadu cymryd y cam cadarnhaol hwnnw.

Darganfu un o’n dysgwyr FES (Sgiliau Hanfodol Hyblyg), Kathleen Smith o Glunderwen hyn tra’n hyfforddi ar y cwrs CALU (Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch), gan nad oedd ganddi’r cymwysterau Mathemateg a Saesneg gofynnol i gymryd y cam nesaf ymlaen. Gyda chefnogaeth Addysg Oedolion Cymru, llwyddodd Kathleen i ymuno gyda’n rhaglen FES Lefel 2 a chyflawni’r cymwysterau gofynnol mewn Cymhwyso Rhif (Mathemateg) a Chyfathrebu (Saesneg) i’w helpu i symud ymlaen gyda’i hyfforddiant.

Dyma stori ein dysgwr Kathleen:

“Dim ond fel ‘Trowynt’ gellir disgrifio’r profiad o wneud fy nghymhwyster Lefel 2 gydag Addysg Oedolion Cymru. Ar ôl gadael yr ysgol dros 23 mlynedd yn ôl heb basio fy arholiadau TGAU Mathemateg a Saesneg, daeth hyn oll yn ôl i’m poeni! Yn ddiweddar trwy’r ysgol dechreuais gwrs CALU ac roeddwn angen Mathemateg a Saesneg i symud ymlaen, a dyna le dechreuodd y cyfan. Rwy’n fam i ddau o blant, ac yn gweithio’n llawn amser wrth gludo’r plant yma ac acw hefyd! Roeddwn yn ei chael yn anodd cydbwyso bywyd ac astudio ond unwaith i mi ddod o hyd i’r cydbwysedd cywir, dechreuais setlo i drefn dda. Roedd y system o astudio ar-lein yn syml, ac nid oedd anfon gwaith yn ôl ac ymlaen yn broblem o gwbl. Rhoddir cefnogaeth i unrhyw un sy’n ansicr sut i wneud unrhyw beth, waeth pa mor fawr neu fach.”

“Roedd y gefnogaeth gan fy nhiwtoriaid yn anhygoel! Maent bob amser ar ddiwedd e-bost gwaeth beth oedd y cwestiwn, ond yn bennaf oll roeddynt yn galonogol ac yn gwneud y cwrs yn brofiad pleserus. Pe bawn i’n rhoi unrhyw gyngor i unrhyw un sy’n meddwl gwneud y cwrs hwn, byddwn yn dweud wrthynt am fynd amdani! Nid yw byth yn rhy hwyr i ddysgu! Ac efallai byddwch yn mwynhau dysgu eto – rwy’n gwybod fod hyn yn wir i mi. Diolch Addysg Oedolion Cymru!”

Fel y dengys stori Kathleen, gellir ennill cymhwyster mewn Mathemateg a Saesneg drwy Addysg Oedolion Cymru hyd yn oed ynghanol prysurdeb gwaith a bywyd. Mae’r profiad a’r gefnogaeth gan dîm a thiwtoriaid Addysg Oedolion Cymru yn galluogi’r dysgwr i symud ymlaen yn ei amser ei hun tra’n magu hyder i allu cyflawni cymhwyster Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cymhwyso Rhif (Mathemateg) a/neu Gyfathrebu (Saesneg). ). Mae llawer o gyflogwyr a phrifysgolion o bob rhan o Gymru yn ystyried y ddau gymhwyster hyn yn gyfwerth â TGAU.

Os yw stori Kathleen wedi eich ysbrydoli, beth am ddarganfod mwy am Addysg Oedolion Cymru a sut y gall ein rhaglen Sgiliau Hanfodol Hyblyg (FES) mewn Mathemateg a Saesneg eich helpu i gymryd y cam nesaf ymlaen yn eich llwybr gyrfa yma: www.adultlearning.wales/en/about/our-courses/flexible-maths-and-english

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es