Mae Rob Burton yn diwtor sy’n ysgogi ac yn ysbrydoli dysgwyr! | Addysg Oedolion Cymru

Mae Rob Burton yn diwtor sy’n ysgogi ac yn ysbrydoli dysgwyr!

19-Ionawr-2021
Rhannu

Mae Rob wedi defnyddio ei brofiad ei hun o ail-hyfforddi fel oedolyn, gan newid ei broffesiwn o weithio yn British Steel i ddod yn Diwtor Gwaith Ieuenctid gwych. Roedd ei frwdfrydedd ynghylch Gwaith Ieuenctid yn deillio o brofiad uniongyrchol o wirfoddoli gyda phobl ifanc yn ei ardal. Mae ei sgiliau cyfathrebu ac addysgu rhagorol wedi cynorthwyo’r sawl sydd newydd gychwyn ym maes Gwaith Ieuenctid, sydd heb unrhyw gymwysterau, ac sydd wedyn yn mynd ati i weithio fel Gweithiwr Ieuenctid neu hyfforddi ar Lefel Pedwar. Mae Rob wedi helpu i ysgogi ac ysbrydoli ei ddysgwyr sy’n ceisio efelychu ei daith a phrofi hyn drostynt hwy eu hunain.

 

Meddai Rob,

“Rwy’n frwdfrydig iawn ynghylch paratoi, hyfforddi ac ysbrydoli gweithwyr ieuenctid i fod yn rhagorol a darparu cymorth o ansawdd uchel i bobl ifanc. Mae fy mrwdfrydedd dros waith ieuenctid a sicrhau y gall dysgwyr wneud eu gorau glas yn golygu fy mod i’n rhoi pwyslais ar fuddsoddi mewn unigolion a grwpiau, gan ddatblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u hymwybyddiaeth o fod yn broffesiynol ac yn sensitif i’r amgylchedd y maent yn gweithredu ynddo. Rwy’n awyddus i sicrhau fod y pwnc yn hygyrch ac yn real, ac oherwydd fy mhrofiad eang, ryw’n dymuno cynnig llawer o senarios o fywyd go iawn a ffyrdd ymarferol o gymhwyso neu ymgorffori’r dysgu yn eu cyd-destun neu eu hymarfer eu hunain.”

 

Dywed ei gydweithiwr,

“Ei stori Rob yw hanfod Rob ac mae’n gallu uniaethu â dysgwyr. Mae’n gwybod fod pob dysgwr unigol yn fwy na dim ond rhif, maent yn unigolion sydd â’u stori, eu bywyd, a’u taith eu hunain.”

 

Gallai amgylchiadau blwyddyn academaidd 2020/21 fod wedi golygu dim hyfforddiant i weithwyr cymorth ieuenctid, ond mae’n dal i gael ei gynnal ledled Cymru, a cheir dros 200 o ddysgwyr a 15 o diwtoriaid, diolch i barodrwydd Rob i arloesi wrth addasu adnoddau i’w cyflwyno ar-lein.

 

Mae pawb yng Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn dymuno pob lwc i Rob yn y Gwobrau!

Dysgwch fwy am ein cyrsiau Gwaith Ieuenctid a Chymuned yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es