Mae ein tiwtor trefnu blodau ym Mhowys, Jayne Griffiths, wedi derbyn MBE! | Addysg Oedolion Cymru

Mae ein tiwtor trefnu blodau ym Mhowys, Jayne Griffiths, wedi derbyn MBE!

12-Hydref-2021
Rhannu

Mae ein tiwtor trefnu blodau ym Mhowys, Jayne Griffiths, wedi bod yn dysgu sgiliau trefnu blodau sylfaenol i amrywiaeth o oedolion sy’n dysgu gydag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales ers Chwefror 2021. Hyfforddodd Jayne fel gweithwraig blodau am bedair blynedd, a dywed wrthym mai addysgu yw’r ffordd mae’n ymlacio yn ei bywyd prysur. Yn ystod y gwersi, rhanna Jayne ei sgiliau ac mae’n ymfalchïo yn y gwaith a gyflawnir gan ei dysgwyr.

Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol ar ddysgwyr Jayne cyn ymuno gyda’r cwrs. Mae pob cwrs yn rhedeg am chwe wythnos. Yn ystod y gwersi, mae dysgwyr yn darganfod sut i baratoi a chyflyru blodau, yn ogystal â dysgu sut i greu trefniadau sylfaenol a sut i’w cynnal a’u harddangos.

 

Yn ogystal â dysgu i Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, mae Jayne wedi bod yn helpu i godi ymwybyddiaeth ac arian i lawer o elusennau. Cydnabuwyd ei gwaith caled ym mis Ionawr 2021 pan ddyfarnwyd MBE iddi.

Dywed Jayne, “Dyfarnwyd MBE i mi am fy ngwaith elusennol gyda Tesco. Fi yw Hyrwyddwr Cymunedol Tesco yn y siop yn Llandrindod a dros y pedair blynedd diwethaf, rwyf wedi codi mwy na £100,000 ar gyfer Diabetes UK, Cancer UK a Sefydliad y Galon Prydain. Rwyf hefyd wedi darparu cefnogaeth i grwpiau lleol ledled Powys ac wedi rhedeg Hwb Iechyd yn cynnig cyngor. Mae nyrsys diabetes, elusennau canser a Sefydliad y Galon Prydain i gyd yn mynychu’r Hwb i ddarparu gwybodaeth i’r gymuned leol. Yn yr Hwb, rhoddir gwybodaeth a chyngor i helpu pobl i ddeall y salwch a’r arwyddion i edrych amdanynt. Os yw pobl yn teimlo eu bod mewn perygl, neu’n dangos symptomau, yna maent yn derbyn cyngor i fynd at y meddyg. Y prif nod yw codi ymwybyddiaeth ac annog pobl i geisio cymorth pan fo angen.”