Mae ein tiwtor Sgiliau Gwnïo yng Ngogledd Cymru, Mary Jones, wedi’i henwebu am un o Gwobrau Tiwtor Ysbrydoli! 2023! | Addysg Oedolion Cymru

Mae ein tiwtor Sgiliau Gwnïo yng Ngogledd Cymru, Mary Jones, wedi’i henwebu am un o Gwobrau Tiwtor Ysbrydoli! 2023!

27-Ionawr-2023
Rhannu

Daeth Mary Parry yn un o ddysgwyr Addysg Oedolion Cymru yn 2021 a daeth yn diwtor i’r sefydliad ym mis Mawrth y llynedd. Oherwydd y galw sylweddol am gyrsiau sgiliau gwnïo, fe wnaeth Mary gynnig rhagor o’i hamser ar benwythnosau a gyda’r hwyr i gyd-fynd ag argaeledd y dysgwyr. Mae llawer o ddysgwyr wedi dweud mai gwnïo yw’r peth gorau y maent erioed wedi’i wneud. Bydd Mary yn rhedeg cyrsiau gwnïo yn Wrecsam a Sir Ddinbych. Yn ei chwrs diweddaraf, fe wnaeth hi addysgu elfennau gwnïo i ffoaduriaid o Syria. Bydd hi bob amser yn sicrhau bod dysgwyr yn teimlo’u bod yn cael cefnogaeth dda, yn y dosbarth ac oddi allan iddo.

Mae dysgwyr Mary wedi sicrhau cyflogaeth yn sgil eu sgiliau newydd ac wedi mynd ymlaen i astudio cyrsiau addysg uwch ar ôl gwella eu hyder a’u sgiliau cyfathrebu. Mae dysgwyr wedi gwerthu neu roddi eu cynhyrchion gorffenedig, wedi gallu atgyweirio ac addasu dillad, ac wedi rhoi eitemau’n anrhegion i ffrindiau a pherthnasau ledled y byd.

Dywed ein tiwtor Mary Parry, “Byddaf yn addysgu pobl i wnïo mewn gwersi wyneb yn wyneb ac ar-lein. Rwyf wedi addysgu 11 o ddosbarthiadau bob wythnos i bobl rhwng 20 ac 85 mlwydd oed. Bydd cyfanswm o 65 o bobl yn mynychu fy nosbarthiadau yn wythnosol. Yn ystod y dosbarthiadau hyn, rwyf wedi gweld hyder a sgiliau dysgwyr yn datblygu’n aruthrol, ac rwy’n hynod o falch o bob un ohonynt.

Yn ogystal ag addysgu dysgwyr Addysg Oedolion Cymru, rwy’n gweithio ar brosiect o’r enw ‘Dress a Girl around the World. Mae’n brosiect rhyngwladol sydd wedi ennill ei blwyf. Y bwriad yw cynnig cyflwyniad i’r holl ddysgwyr i grefft gwniedyddiaeth. Bydd pob dysgwr yn gwneud ffrog ar gyfer geneth fach a throwsus byr ar gyfer bachgen, a chaiff yr eitemau eu hanfon i un o wledydd y trydydd byd megis Wganda. Efallai y caiff y plant hyn un ffrog newydd neu un trowsus byr newydd yn unig yn ystod eu bywydau.

Mae’r gorfoledd sy’n deillio o greu rhywbeth gan gychwyn o ddim a bod wrth eich bodd â’r gwaith gorffenedig yn brofiad heb ei ail. Bydd holl ddysgwyr grwpiau Addysg Oedolion Cymru yn mwynhau hyn bob tro y byddant yn mynychu fy nosbarthiadau gwnïo.”

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi gweld llawer o greadigaethau ein dysgwyr yn ymddangos ar ein gwefan a’n platfformau cyfryngau cymdeithasol ac rydym yn edrych ymlaen at wel mwy fyth Rydym yn falch iawn o lwyddiannau ein dysgwyr a Mary, a dymunwn bob lwc i Mary yng Ngwobrau Ysbrydoli! 2023!

Os hoffech ragor o wybodaeth am ein cyrsiau Celf a Chrefft, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es