Mae ein tiwtor Iaith Arwyddion Prydain, Mary Jones, wedi’i henwebu am un o Gwobrau Tiwtor Ysbrydoli! 2023! | Addysg Oedolion Cymru

Mae ein tiwtor Iaith Arwyddion Prydain, Mary Jones, wedi’i henwebu am un o Gwobrau Tiwtor Ysbrydoli! 2023!

24-Ionawr-2023
Rhannu

Mae ein tiwtor Iaith Arwyddion Prydain, Mary Jones, sy’n gweithio ym Merthyr, yn addysgu Iaith Arwyddion Prydain (BSL) ar gyfer Addysg Oedolion Cymru ers dros 15 mlynedd. Fel rhywun sy’n fyddar, bydd hi’n addysgu trwy gyfrwng arwyddion yn hytrach na’i llais ac mae hi wedi ysbrydoli cymaint o bobl â’i sgiliau niferus. Mae Mary yn boblogaidd iawn ymhlith dysgwyr a chydweithwyr, a diolch i’w harweiniad caredig a chalonogol, mae llawer wedi llwyddo i fynd ymlaen i wneud rhagor o gyrsiau ym maes BSL, a defnyddio’r sgiliau a’r wybodaeth y maent wedi’u dysgu i gyfathrebu ag eraill.

Dywed ein tiwtor Mary Jones: “Rwyf wedi addysgu rhieni, gofalwyr a theuluoedd sydd â phlant ag awtistiaeth i ddefnyddio iaith arwyddion a chyfathrebu trwy gyfrwng BSL. Mae hyn wedi gwella cyfleoedd i gael gwaith a’u galluogi i gyfathrebu’n well â ffrindiau a theulu. Rwyf wedi mwynhau fy mlynyddoedd yn addysgu yn fawr iawn, ac rwy’n dal yn cynnal cyswllt agos â fy nghydweithwyr a rhai o’r dysgwyr a’r grwpiau rwyf wedi’u haddysgu dros y blynyddoedd. Byddaf yn annog pobl i ddal ati i ddysgu ac ymddiddori mewn rhywbeth newydd, bydd hynny mor werth chweil i chi eich hun a’r bobl sydd o’ch cwmpas hefyd!”

Dywedodd un o’n dysgwyr, “Mae Mary wedi bod yn ysbrydoliaeth wirioneddol ac rydw i wedi magu cymaint o hyder trwy ddysgu gyda hi, mae hyn wedi newid fy mywyd er gwell ac rydw i nawr yn edrych ymlaen i ddysgu mwy o bethau ar ôl cael digwyddiad mor wych a profiad dda gyda hi.”

Hoffem longyfarch Mary ar ei llwyddiannau niferus iawn a dymunwn bob lwc iddi hi at y Gwobrau!

I gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau Iaith Arwyddion Prydain, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es