Mae ein dysgwyr yn Rhanbarth y De-orllewin a Chanolbarth Cymru wedi bod yn creu amrywiaeth o decstilau hyfryd! | Addysg Oedolion Cymru

Mae ein dysgwyr yn Rhanbarth y De-orllewin a Chanolbarth Cymru wedi bod yn creu amrywiaeth o decstilau hyfryd!

9-Tachwedd-2021
Rhannu

Mae ein dysgwyr yn Rhanbarth y De-orllewin a Chanolbarth Cymru wedi bod yn creu amrywiaeth o decstilau hyfryd drwy gydol y pandemig, yn ein dosbarthiadau Crefft ar-lein, ac yn fwyaf diweddar, maent wedi bod yn dysgu sut i wneud eitemau Nadoligaidd. Cyflwynwyd ein dysgwyr i ystod o sgiliau tecstilau gan gynnwys ffeltio, gwnïo, gwau, clytwaith, cwiltio a llawer mwy!

Mae’r dysgwyr wedi gwneud amrywiaeth o luniau gyda amrywiol themâu, gan ddefnyddio technegau ffeltio gwlyb a ffeltio nodwydd. Ar ôl perffeithio eu techneg ffeltio gwlyb, aethant ymlaen at ffeltio nodwydd, lle dysgont sut i wneud amrywiaeth o eitemau yn barod ar gyfer tymor y Nadolig, o fôblau i ddynion eira a hyd yn oed corachod!

 

Yn ystod gwersi, mae’r dysgwyr hefyd wedi ymarfer sut i addasu dillad sy’n rhy hir neu fyr. Dysgant sut i fewnosod sip a gwneud twll botwm a thechnegau amrywiol wrth wneud pocedi. Mae’r gwersi gwnïo syml hyn hefyd wedi rhoi sgiliau i’n dysgwyr wneud pob math o greadigaethau, gan gynnwys ceirw 3D, sliperi o ddeunydd a hefyd blychau ffabrig. Yn ogystal â gwnïo, mae ein dysgwyr wedi gallu crosio, cynhyrchu pabïau, addurniadau Nadolig a dynion eira 3D.

Maent hefyd wedi datblygu eu sgiliau gwau, gan symud ymlaen o bwythau gwau a phwrl, i bwythau strwythuredig, ceblau, les, ‘fairisle’, ‘intarsia’, gwau gyda gleiniau a llawer mwy o dechnegau. Mae’r dysgwyr gwau canolradd wedi dysgu sut i ddarllen patrwm a chynhyrchu eitemau. Cynhyrchodd y dysgwyr hyn ddyn eira 3D wedi’i wau a hefyd dafad 3D.

Yn ogystal â gwau, maent wedi rhoi cynnig ar glytwaith a chwiltio. O fewn y cwrs clytwaith, cynhyrchodd y dysgwyr ganolbwynt bwrdd 3D wedi’i blygu, matiau bwrdd caban pren troellog a chlytwaith a sgertiau coed wedi’u cwiltio.