Mae ein dysgwyr SSIE (ESOL) wedi bod yn datblygu eu sgiliau darllen er mwyn medru helpu eu plant! | Addysg Oedolion Cymru

Mae ein dysgwyr SSIE (ESOL) wedi bod yn datblygu eu sgiliau darllen er mwyn medru helpu eu plant!

22-Tachwedd-2021
Rhannu

Mae ein tiwtor SSIE (ESOL), Clare Jones, wedi bod yn cyflwyno cwrs Dysgu Teulu i’n dysgwyr ESOL ar y cyd gyda’n Partner, Canolfan Gymunedol Affricanaidd sydd wedi’i leoli yn yr Adain Gelf, Theatr Fawr Abertawe.

Yn ystod y gwersi, mae’r dysgwyr wedi gallu datblygu eu sgiliau darllen, ysgrifennu a chyfathrebu, ochr yn ochr â dealltwriaeth o sut mae eu plant yn dysgu, a sut y gall rhieni annog a pharatoi eu plant ar gyfer yr ysgol. Ymhlith y gweithgareddau yn ystod y dosbarthiadau mae darllen a thrafod llyfrau plant, dysgu a chanu hwiangerddi mewn Saesneg ac ieithoedd brodorol, a gwneud gemau syml a gweithgareddau creadigol ar gyfer eu plant.

Mae ein tiwtor Clare yn defnyddio llyfrau plant, nid yn unig i archwilio ac annog darllen ar y cyd rhwng rhieni a’u plant, ond hefyd i gynhyrchu llu o gyfleoedd ysgrifennu i’w dysgwyr.

 
Dywed Clare, “Mae’r ffocws penodol yn ddiweddar wedi bod ar y llyfr ‘Y Lindysyn Llwglyd Iawn’ gan Eric Carle – enghraifft o lyfr clasurol llenyddiaeth plant mae miliynau o blant a’u teuluoedd wedi ei fwynhau, ers ei gyhoeddiad cyntaf ym mis Mehefin 1969! Dyma lyfr yr wyf yn ei ddarllen a’i ailddarllen yn rheolaidd gyda fy mhlant fy hun! Pleser oedd cael y cyfle i’w rannu gyda grŵp o ddysgwyr nad oeddynt yn gwybod amdano: fe’u swynwyd gan symlrwydd yr iaith a’r darluniadau gwych.”