Mae ein dysgwr Rachel yn dweud wrthym sut y gwnaeth ganfod ein dosbarthiadau gwnïo ac mae’n rhannu ei gwaith celf hardd ac adborth gyda ni! | Addysg Oedolion Cymru

Mae ein dysgwr Rachel yn dweud wrthym sut y gwnaeth ganfod ein dosbarthiadau gwnïo ac mae’n rhannu ei gwaith celf hardd ac adborth gyda ni!

28-Chwefror-2023
Rhannu

Centralised audit of branded materials

Mae Rachel ein dysgwr sgiliau gwnïo yn rhannu ei phrofiad gyda ni. . .

Dywed Rachel, “Deuthum ar draws Addysg Oedolion Cymru ar hap. Yn ystod y cyfnod clo, roeddwn yn awyddus i ddysgu sgil newydd ac wedi bod eisiau defnyddio peiriant gwnïo erioed, felly chwiliais ar-lein am ddosbarth. Yn weddol gyflym, deuthum o hyd i Addysg Oedolion Cymru a gwelais eu bod yn darparu dosbarthiadau ar-lein mewn llawer o bynciau gwahanol i bobl sy’n byw yng Nghymru. Roeddwn wrth fy modd i ddarganfod bod dosbarthiadau gwnïo ar gael, a chefais fenthyg hen beiriant gwnïo fy mam. Nid yw hi wedi ei gael yn ôl!

Dysgais sut i ddod â hen beiriant gwnïo yn ôl yn fyw! Dysgais sut i’w edafu, weindio bobin, gwnïo mewn llinell syth a gwneud eitemau syml. Rwyf nawr yn dysgu sut i wneud dillad syml. Rwyf hefyd yn dilyn cwrs brodwaith er mwyn dysgu technegau i ddarlunio fy marddoniaeth.

Rwyf wedi ennill cwmnïaeth cyd-fyfyrwyr ar hyd a lled Cymru. Rydym nid yn unig yn cefnogi ein gilydd gyda’n prosiectau gwnïo, ond hefyd gyda’r heriau a ddaw yn sgil bywyd o bryd i’w gilydd.

Rwy’n gobeithio parhau i ddysgu yn y dosbarthiadau er mwyn gwella fy sgiliau! Mae ein tiwtor yn brofiadol iawn a gyda gwybodaeth eang o wahanol dechnegau gwniadwaith a chrefftau, felly mae digon o gyfleoedd i ddysgu mwy.

Byddwn yn bendant yn argymell y cwrs i eraill! Mae ein tiwtor yn amyneddgar iawn ac yn trin pawb gyda pharch ac rydym bob amser yn cael hwyl!”

Gwaith celf a wnaeth Rachel gan ddefnyddio ei pheiriant gwnïo, a cherddi a ysgrifennodd i fynd gyda nhw!: