Mae ein dysgwr Ophelia John yn rhannu ei phrofiad o’r dosbarth Iaith Arwyddion i Ddechreuwyr. | Addysg Oedolion Cymru

Mae ein dysgwr Ophelia John yn rhannu ei phrofiad o’r dosbarth Iaith Arwyddion i Ddechreuwyr.

15-Tachwedd-2021
Rhannu

Dywed Ophelia, “Gwnaeth y cwrs fy helpu i ddysgu hanfodion Iaith Arwyddion Prydain (BSL), gallu ffurfio brawddegau a chynnal sgyrsiau yn y modd cywir. Mae wedi rhoi gwell dealltwriaeth i mi o BSL, y bobl o fewn y gymuned a hefyd sgil y gallaf ei ddefnyddio am oes. Rwyf wedi dysgu llu o wahanol sgiliau ac arwyddion yn y dosbarth, mae gen i eirfa lawer mwy nag yr oeddwn yn ei ddisgwyl a gallaf gynnal sgwrs wrth arwyddo!

Rwy’n cael trafferth gyda phryder a materion iechyd meddwl eraill – mae fy nhiwtor Mary wedi fy nghefnogi a fy nhrin gyda’r fath garedigrwydd bob amser. Mae hi’n ddoniol iawn a gyda gwên ar ei hwyneb bob amser wrth iddi rannu egni mor gynnes a diogel, sy’n gysur mawr mewn amgylchedd sy’n heriol i mi. Nid yw canolbwyntio yn hawdd i mi, ond cadwodd Mary ein diddordeb. Byddai Mary yn ailadrodd yr hyn a ddysgwyd i sicrhau fy mod wedi sylwi ar unrhyw beth yr oeddwn wedi cael trafferth canolbwyntio arno.

Rwyf wedi dysgu teimlo’n gyffyrddus mewn lleoliad sy’n peri pryder i mi. Rwyf nawr yn fwy amyneddgar gyda mi fy hun.

Rwyf wrth fy modd gyda fy nhiwtor Mary, a chredaf ei bod hi’n berson amyneddgar, ymroddedig, yn hynod broffesiynol ac yn anhygoel. Rwyf mor ddiolchgar mai hi yw fy athrawes ac rwyf nawr yn ei hystyried yn ffrind. Rwy’n anhygoel o ddiolchgar fy mod wedi cwrdd â hi.

Mae’r gwersi bob amser yn drylwyr, yn bleserus ac yn hwyl. Mae wedi bod yn syml ac yn hawdd i’w wneud – mae’n ddosbarth rhyngweithiol gwych! Argymhellodd Mary ddefnyddio gwefannau ag apiau sy’n ein helpu y tu allan i’r dosbarth. Mae hi wedi rhoi arweiniad gwych.

Byddwn wrth fy modd petai’r gwersi yn hirach ac rwy’n drist eu bod yn dod i ben – byddaf yn gweld eisiau Mary yn fawr iawn. Mae hi wedi dysgu sgiliau hanfodol anhygoel i mi ym maes BSL ond rydym hefyd wedi rhannu eiliadau hyfryd gyda’n gilydd, fel fi a fy mhartner yn dyweddïo! Byddwn wrth fy modd yn mynychu’r dosbarth nesaf ym mis Ionawr ac yn edrych ymlaen at wella fy sgiliau BSL a chael fy addysgu gan fenyw anhygoel sy’n angerddol ac ymroddedig!”

Daw Ophelia i’r casgliad, “Rwy’n bendant yn argymell y cwrs hwn. Mae’n sgil hanfodol y dylid ei ddysgu mewn ysgolion er mwyn sicrhau cynhwysiant – nid yn unig i’r gymuned Fyddar ond hefyd i unigolion aneiriol. Mae’n hwyl ac yn rhyngweithiol a byddwch yn ei godi mewn dim o amser gan ddechrau ei ddefnyddio yn eich bywyd dyddiol!”

Hoffem longyfarch Ophelia, a dymuno’n dda iddi ac edrychwn ymlaen at weld yr hyn a gyflawnir yn y dosbarthiadau yn y dyfodol!

I ddod o hyd i gwrs Iaith Arwyddion Prydain, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es