Mae ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn prysur agosáu! | Addysg Oedolion Cymru

Mae ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn prysur agosáu!

6-Mawrth-2020
Rhannu

Rydym yn edrych ymlaen at ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB) a gynhelir ddydd Iau 26 Mawrth 2020, yng Nghanolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful CF47 8UB rhwng 10.00yb a 3.00yp.

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd Cadeirydd Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro Cymru a chyn-gomisiynydd Plant Cymru, Keith Towler, yn ymuno â ni ar gyfer ail weithdy’r diwrnod, pan fydd yn disgrifio cyflwr presennol Gwaith Ieuenctid yng Nghymru.  Dilynir hynny gan drafodaeth ynghylch sut gallwn ni fel sefydliad gynorthwyo â’r broses o wneud penderfyniadau a datblygu polisïau yn y maes hwn.

Mae’r CCB yn cynnig cyfle gwych i gwrdd â’r aelodaeth ehangach i drafod a helpu i lunio’r blaenoriaethau ar gyfer y sefydliad.

Os ydych chi’n aelod ac yn dymuno cael dweud eich dweud, beth am gadarnhau yr hoffech chi fynychu?

Ac os ydych chi’n aelod sy’n methu mynychu’r digwyddiad ond yn dymuno cael papurau’r CCB, gofynnwch i ni! Cysylltwch â Stephen.Thomas@addysgoedolion yn Gymraeg neu yn Saesneg i gael rhagor o wybodaeth.

Rydym ni’n edrych ymlaen at eich gweld chi yno!

Os hoffech chi ddod yn aelod o Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, rydym yn cynnig cofrestru ar-lein yma ynghyd â rhagor o wybodaeth a rhestr o fuddion i aelodau.

 

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es