Llongyfarchiadau i’n Cadeirydd | Addysg Oedolion Cymru

Llongyfarchiadau i’n Cadeirydd

2-Mawrth-2017
Rhannu

width=270

Llongyfarchiadau i’n Cadeirydd, John Graystone, ar ennill Gwobr Cyflawniad Oes yn y digwyddiad Addysg Bellach TES hwn.

O erthygl TES ar-lein:

Daeth Dr John Graystone yn athro ysgol ym 1970, ac mae wedi ymrwymo i fyd addysg yn y degawdau ers hynny.

Mae Graystone wedi dal sawl swydd uwch-reoli yn y sector Addysg Bellach. Ar hyn o bryd, mae’n gadeirydd gweithredol y bwrdd ar gyfer y corff dyfarnu Agored Cymru, a chyn hynny, ef oedd cyfarwyddwr dros dro yr elusen addysg oedolion Niace Cymru (sy’n cael ei galw bellach yn Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru). Hefyd, mae’n aelod o fyrddau colegau Pen-y-Bont a Merthyr Tudful, ac mae’n gadeirydd Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, sef elusen addysg oedolion a ffurfiwyd yn 2015 yn dilyn uno WEA Cymru a Choleg Cymunedol YMCA Cymru.

Rhwng 2001 a 2014, Graystone oedd Prif Weithredwr ColegauCymru, y corff cenedlaethol sy’n cynrychioli’r holl golegau Addysg Bellach yng Nghymru. Mae’n cynrychioli ColegauCymru ar fwrdd addysgol Cylchgrawn Addysg Cymru ac ar bwyllgor llywio Gwobrau Beacon Cymdeithas y Colegau.
Mae ei arbenigedd wedi bod yn hollbwysig i fyd Addysg Bellach yn ystod cyfnod o newid sylweddol.

Mae’r enwebiad am y wobr ar ei ran yn datgan: Mae ei arbenigedd wedi bod o fudd i’r sector yng Nghymru. O holl lwyddiannau John, y mwyaf yw ei allu i ennyn y gorau ym mhawb o’i gwmpas. Nid oes unrhyw un yn rhoi dim byd ond clod wrth grybwyll enw John.

Cytunodd y beirniaid fod cyfraniad Graystone wedi bod yn ‘aruthrol’. Ychwanegodd y beirniaid: Mae John wedi bod yn hollbresennol, ac mae’n un o’r cynghorwyr doeth y gwelwch yn y sector hwn. Mae wedi rhoi ei fywyd i Addysg Bellach.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es