Lle i ddau aelod arall ar y Cyngor | Addysg Oedolion Cymru

Lle i ddau aelod arall ar y Cyngor

11-Medi-2018
Rhannu

 

Gydag etholiad ddau lywodraethwr o blith ein dysgwyr ym mis Gorffennaf, mae gennym 18 aelod o’r Cyngor yn awr (o gyfanswm o 20 lle posibl ar y Cyngor). Mae’r gwagleoedd a erys ill dau yn rhai penodedig, ac nid etholedig, ac felly rydym nawr wedi agor cyfnod arall o geisiadau, ble’r ydym yn gwahodd cynigion am bobl a fyddent yn ychwanegiadau defnyddiol i’n corff llywodraethol (ond heb fod yn gyflogedig gennym). Bydd tymor y swyddi hyn yn parhau hyd at fis Mawrth 2020.

Rydym yn monitro categorïau sgiliau ac amrywioldeb ymhlith aelodau ein Cyngor ac ar hyn o bryd mae gennym tan-gynrychiolaeth ym maes arbenigedd cyfreithiol a hefyd yn y sawl sydd â phrofiad yn y sector breifat/busnes. Fodd bynnag mae yna gyfartaledd rhwng y rhywiau ac rydym yn gwneud yn gymharol dda yn nhermau amrywiaeth ieithyddol. Mae ein proffil oedran yn tueddu tua’r sawl dros eu 50, ac yr ydym yn 100% Ewropeaidd Gwyn.

Dylai’r sawl sydd â diddordeb mewn ymgeisio nodi fod yr uchod yn gyfarwyddyd yn unig a heb fod yn ffactorau absoliwt neu gyfyngol yn nhermau enwebu unigolion all fod yn rhai addas. Yr hyn sydd ei angen gan ymgeisydd yw CV a llythyr atodol byr, hynny i gyrraedd Ysgrifennydd y Cwmni Stephen Thomas erbyn 5 p.m. Dydd Mercher 19 Medi. Bydd yna broses wedyn o dynnu lan rhestr fer a chyfweliadau.

Os hoffech drafod unrhyw agwedd ar hyn oll, yna a wnewch chi e-bostio Stephen Thomas neu ei alw ar 02920 235277. Pob lwc!

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es