Hanner Tymor | Addysg Oedolion Cymru

Hanner Tymor

31-Mai-2021
Rhannu

Mae’r gwyliau hanner tymor yn rhedeg o ddydd Llun 31ain Mai i ddydd Gwener 4ydd Mehefin. Yn ystod yr amser hwn, bydd nifer y cyrsiau sy’n cael eu cynnal yn lleihau’n sylweddol, a bydd llawer o staff yn dewis cymryd gwyliau blynyddol. Mae hyn yn golygu y bydd nifer staff sy’n gweithio yn lleihau trwy gydol y cyfnod, gyda’r sefydliad ar gau ar gyfer busnes ar ddydd Llun Gŵyl y Banc (31ain Mai) a dydd Mawrth 1af Mehefin. Byddwch yn ymwybodol, os byddwch chi’n cysylltu â ni yn ystod cyfnod gwyliau’r Sulgwyn, efallai y bydd oedi cyn ymateb i ohebiaeth nad yw’n fater brys.

Mwynhewch yr hanner tymor ac arhoswch yn ddiogel.

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales

 

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es