Gwobrau Wrecsam | Addysg Oedolion Cymru

Gwobrau Wrecsam

22-Mehefin-2017
Rhannu

width=265

Mae ein dysgwr, Len Murphy, wedi profi nad oes terfyn oedran ar ddysgu, trwy ennill dwy wobr yng ngwobrau Partneriaeth Dysgu Oedolion a’r Gymuned Wrecsam.

Mae Len, a aned ym 1930, wedi cwblhau nifer o gyrsiau cyfrifiadurol ac iaith dros y blynyddoedd diwethaf gyda ni, ac mae’n astudio tuag at radd y Brifysgol Agored mewn Ieithoedd a Diwylliant, a bydd yn ei chwblhau yn 2019.

Dioddefodd Len, o Garden Village, ddwy strôc saith mlynedd yn ôl, a dechreuodd gwrs cyfrifiadurol sylfaenol ar ôl gwella.

Enwebodd Joy Williams, Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, Len ar gyfer y Wobr Oedolyn sy’n Ddysgwr. Dywedodd: “Mae Len yn 86 oed. Cofrestrodd ar gwrs cyfrifiadurol sylfaenol ar ôl ei strociau. Os nad oedd yn teimlo’n ddigon da i yrru neu os oedd y ffyrdd yn rhewllyd, roedd yn defnyddio gwasanaeth tacsi Chariots i ddod ag ef i’r dosbarth. Roedd yn benderfynol o beidio â cholli unrhyw ddosbarth.

“Ar ôl y cwrs cyfrifiadurol, aeth ymlaen i ddysgu am y rhyngrwyd, e-bost a chyhoeddi bwrdd gwaith. Ar hyn o bryd, mae wedi cofrestru ar gwrs PowerPoint a thaenlenni Excel, ac mae wedi bod yn dysgu Sbaeneg ers tair blynedd.

“Ar ôl ysgol, nid oedd teulu Len yn gallu fforddio iddo fynd i’r brifysgol i ennill gradd ond, yn 2016, dechreuodd radd y Brifysgol Agored mewn Ieithoedd a Diwylliant, a bydd yn ennill gradd BA (Anrh) yn 2019. Mae Len yn defnyddio’r sgiliau cyfrifiadurol y mae wedi’u dysgu i gwblhau ei aseiniadau prifysgol. Yn syml, mae Len yn ysbrydoliaeth”.

Hefyd, enillodd Len Wobr Dysgwr Cyffredinol y Flwyddyn yn y digwyddiad, a groesawodd ddysgwyr a thiwtoriaid o bob cwr o’r ardal. 

Darparwyd adloniant gan “Sound Express”, band a ffurfiwyd trwy Gelfyddydau Cymunedol Emerge. Maen nhw’n rhedeg ein cyrsiau achrededig gyda dysgwyr ledled Sir y Fflint a Wrecsam, yn gweithio gyda phobl sydd ag awtistiaeth, anawsterau corfforol a dysgu, a phroblemau iechyd meddwl. Maen nhw’n meithrin cymunedau trwy’r celfyddydau ac yn cysylltu eu dysgwyr â phrosiectau eraill y maen nhw’n eu cynnal, ac yn darparu cyfleoedd i wirfoddolwyr.

Un o’r bandiau y maen nhw’n gweithio gydag ef yw 'Sound Express', band sy’n cynnwys pobl sy’n dioddef o awtistiaeth ac anawsterau dysgu. Maen nhw wedi bod yn rhan o gwrs ers dwy flynedd bellach, ac yn perfformio a gigio’n rheolaidd ledled yr ardal leol ac yn ehangach.

Dyma enillwyr eraill y digwyddiad, a gynhaliwyd ddydd Mercher, 21 Mehefin, yn Llyfrgell Wrecsam:

• Gwobr Sgiliau Hanfodol – Tricia Roberts
• Gwobr Oedolyn sy’n Ddysgwr – Len Murphy
• Dilyniant Dysgu – Ashok Chopra
• Gwobr Newid Bywyd a Gyrfa – Peter Jones

Llongyfarchiadau i Len a holl enillwyr ein gwobrau – pob un yn gyfan gwbl haeddiannol!

 

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es