Gwobrau Dysgu Inspire! Oedolion 2017 | Addysg Oedolion Cymru

Gwobrau Dysgu Inspire! Oedolion 2017

16-Mehefin-2017
Rhannu

width=214Ar 15 Mehefin, mynychom ni Wobrau Inspire! Oedolion 2017 y Sefydliad Dysgu a Gwaith (NIACE Dysgu Cymru yn ffurfiol) yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd.

Cynhaliwyd y gwobrau eleni am y chweched flwyddyn ar hugain yn olynol ac, fel arfer, roedd hi’n noson llawn atgofion melys, dathlu a stori ar ôl stori o ddyfalbarhad a chyflawniadau.Roedd 14 gwobr i gyd, gan gynnwys gwobr hollbwysig Dysgwr y Flwyddyn Inspire!

Arddangosodd nifer o’r straeon ysbrydoledig brofiadau go iawn unigolion sydd wedi wynebu a goroesi heriau anferth er mwyn chwalu rhwystrau a chyflawni eu gobeithion a’u breuddwydion trwy ddysgu. Yn ogystal, gwobrwywyd cyflogwyr mawr a bach amrywiol sydd wedi dangos ymrwymiad i fuddsoddi mewn addysgu a hyfforddi eu gweithluoedd, yn ogystal â phrosiectau cymunedol sy’n arddangos rôl addysg a sgiliau fel hwyluswyr allweddol i bobl lwyddo. Cyflwynwyd Gwobr Dysgwr y Flwyddyn Inspire! i Laura Harris, enillydd Gwobr Iechyd a Lles.

Da iawn Laura a phob enillydd arall y noson!width=214Ar 15 Mehefin, mynychom ni Wobrau Inspire! Oedolion 2017 y Sefydliad Dysgu a Gwaith (NIACE Dysgu Cymru yn ffurfiol) yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd.

Cynhaliwyd y gwobrau eleni am y chweched flwyddyn ar hugain yn olynol ac, fel arfer, roedd hi’n noson llawn atgofion melys, dathlu a stori ar ôl stori o ddyfalbarhad a chyflawniadau.Roedd 14 gwobr i gyd, gan gynnwys gwobr hollbwysig Dysgwr y Flwyddyn Inspire!

Arddangosodd nifer o’r straeon ysbrydoledig brofiadau go iawn unigolion sydd wedi wynebu a goroesi heriau anferth er mwyn chwalu rhwystrau a chyflawni eu gobeithion a’u breuddwydion trwy ddysgu. Yn ogystal, gwobrwywyd cyflogwyr mawr a bach amrywiol sydd wedi dangos ymrwymiad i fuddsoddi mewn addysgu a hyfforddi eu gweithluoedd, yn ogystal â phrosiectau cymunedol sy’n arddangos rôl addysg a sgiliau fel hwyluswyr allweddol i bobl lwyddo. Cyflwynwyd Gwobr Dysgwr y Flwyddyn Inspire! i Laura Harris, enillydd Gwobr Iechyd a Lles.

Da iawn Laura a phob enillydd arall y noson!Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es